Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie Tomaszowa Mazowieckiego z efektem ekologicznym – dotacja bezpieczna

Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie Tomaszowa Mazowieckiego z efektem ekologicznym – dotacja bezpieczna
20 grudnia
09:44 2016

Efekt ekologiczny, który należało osiągnąć, by nie zwracać wielomilionowej dotacji, został osiągnięty. Do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej dotarło potwierdzenie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Realizacja Projektu  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowana była  ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zawarta w 2013 r. umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zobowiązywała Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. do osiągnięcia określonego efektu ekologicznego.

Spółka poza wybudowaniem ponad 100 km nowej sieci kanalizacyjnej, renowacji 19 km istniejących kolektorów przesyłowych, modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy nowej przepompowni ścieków, zobowiązana była do spowodowania wzrostu liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacyjnej w wysokości około 20 927 RLM  oraz spełnienia przez oczyszczone ścieki wymagań Dyrektywy 91/271/EWG  potwierdzonego przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska lub akredytowane laboratorium.

 

Tomaszowska oczyszczalnia ścieków przed modernizacją

Tomaszowska oczyszczalnia ścieków przed modernizacją

 

Tomaszowska oczyszczalnia ścieków po modernizacji

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie Mazowieckim

 

W tym celu podejmowane były intensywne działania mające na celu edukację i udzielenie mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego daleko idącej pomocy dla przyspieszenia  przyłączenia swoich posesji do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy otrzymali bezpłatnie od  ZGWK warunki techniczne przyłączenia, mapę sytuacyjno-wysokościową i projekt techniczny wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Jednocześnie Prezydent Miasta  Tomaszowa Mazowieckiego wydał Zarządzenie w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o 35% wzrostu osobom, które w określonym terminie złożyły wniosek o przyłączenie.

 Chcemy podziękować tomaszowianom za ich wyrozumiałość podczas budowy oraz podjęcie współpracy, ponieważ poza osiągnięciem efektu rzeczowego projektu modernizacji oczyszczalni ścieków i skanalizowania części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego, równie istotnym elementem było osiągnięcie efektu ekologicznego. W tym działaniu do akcji musieli się włączyć sami mieszkańcy aglomeracji, podłączając się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej – mówi Maria Chilińska, prezes Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

film 3 oczyszczalnia.00_06_07_15.Still005film 3 oczyszczalnia.00_06_17_17.Still007film 3 oczyszczalnia.00_00_17_01.Still001

ZGWK i Gmina Tomaszów Mazowiecki stworzyli ponadto możliwość skorzystania z dofinansowania na budowę przyłącza kanalizacyjnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. ZGWK wystąpił dwukrotnie do WFOŚiGW z wnioskami o  udzielenie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego”. W ramach tego dofinansowania właściciel posesji mógł uzyskać do 50% kosztów wykonania przyłącza (nie więcej niż 3.000,00 zł). Z tej formy pomocy skorzystały w Tomaszowie Mazowieckim 1024 gospodarstwa w tym 3463 osoby. Gmina Tomaszów Mazowiecki złożyła również  3 wnioski o dofinansowanie  do WFOŚiGW, z którego skorzystało 566 gospodarstw w tym 2035 osób na terenie gminy. W października 2016 r. przekazane zostały Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokumenty potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego dla zrealizowanego projektu o wartości 21.410,95 RLM, oraz potwierdzona została przez WIOŚ jakość oczyszczonych ścieków spełniająca wymogi Dyrektywy unijnej 91/271/EWG.

 

Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom, którzy odpowiedzieli na nasze apele i dzięki temu wspólnie możemy dążyć do poprawy czystości naszego środowiska. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w inwestycje, czyli pracownikom spółki oraz wykonawcom kontraktu. Nie byłoby tego sukcesu również bez wzorowej współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, któremu również należą się słowa wdzięczności – mówi Prezydent Tomaszowa Marcin Witko

 

W ostatnich dniach do spółki wpłynęło pismo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdzające efekt ekologiczny dla przedmiotowej umowy. Przez kolejne pięć lat efekt ekologiczny będzie monitorowany. Nadal spółka będzie pracować nad pozyskaniem kolejnych klientów korzystających z nowo wybudowanej kanalizacji.

efekt_ekologiczny

Całkowity koszt największej w regionie inwestycji, wyniósł ponad 208 mln złotych, w tym kwota finansowego wsparcia ze środków unijnych to ponad 101 mln złotych.

UM w Tomaszowie Maz.


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu