Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Strefa Biznesu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim”

04 maja
08:00 2016

Zakończyła się realizacja Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, którego Beneficjentem jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
Całkowity koszt największej w regionie inwestycji, wyniósł ponad 208 mln złotych, w tym kwota finansowego wsparcia ze środków unijnych to ponad 101 mln złotych.
Przed rozpoczęciem Projektu dostęp do kanalizacji miało niecałe 75% mieszkańców a nieczystości przenikające do gleby z nieszczelnych szamb przyczyniały się do degradacji środowiska wpływając negatywnie na sąsiadujące z aglomeracją tomaszowską unikatowe przyrodniczo obszary.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu