Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

1,5 mln dofinansowania dla tomaszowskich szkół podstawowych

1,5 mln dofinansowania dla tomaszowskich szkół podstawowych
13 stycznia
09:41 2022

Ponad 1,5 mln zł dotacji pozyskało Miasto w ramach dofinansowania dla placówek oświatowych z Programu „Laboratoria Przyszłości” i projektu „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż”. Tym samym do miejskich szkół podstawowych trafi nowoczesny sprzęt, m.in. drukarki 3D z akcesoriami. Pozyskane środki zostaną również wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole lub w przedszkolu asystenta ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rządowy Program „Laboratoria Przyszłości” to wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Przyznane w ramach programu wsparcie dla szkół wyniosło 1 350 200, 00 zł.

Dzięki temu do samorządowych szkół podstawowych trafi nowoczesny sprzęt, m.in.:

  • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, etc.);
  • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami;
  • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów);
  • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji osiągnięć uczniów (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.).

Miejskie szkoły od stycznia br. będą mogły realizować zamówienia i kupować wyposażenie z zastosowaniem procedur prawa zamówień publicznych.

Z kolei z Projektu „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10, Miasto pozyskało grant w wysokości 191 956, 40 zł.

Grant będzie wykorzystany wyłącznie na pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole lub przedszkolu asystenta ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ASPE) przez okres 10 miesięcy. Zgodnie z założeniami realizacja projektu, która jest na etapie finalizowania umów, będzie się odbywać w 5 placówkach oświatowych.

 


 

 

UM TM

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa