Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej. Nagrodzono wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów szkół

Dzień Edukacji Narodowej. Nagrodzono wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów szkół
14 października
16:32 2021

Prezydent Marcin Witko z okazji Dnia Edukacji Narodowej uhonorował nagrodami wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów szkół oraz złożył życzenia i podziękowania wszystkim pracownikom oświaty. Uroczystość odbyła się 14 października w MCK „Tkacz” w gronie pracowników przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, samorządowców i władz oświatowych. Nauczycielom i dyrektorom wręczono także odznaczenia i medale oraz nagrody łódzkiego kuratora oświaty.

Część artystyczną wypełnił recital w wykonaniu Młodzieży ze Studia Piosenki Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Nagrodami prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego uhonorowani zostali wyróżniający się dyrektorzy i nauczyciele:

Kamilla Madzio, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

Ewa Goździk-Szczepańska, p.o. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2;

Ewa Służewska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

Justyna Kubiak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5;

Ewa Brzezińska, p.o. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6;

Aneta Jarząbek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7;

Lucyna Siudzińska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10;

Jolanta Gawłowska, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

Magdalena Kowalczyk, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7;

Anna Nowak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków;

Sylwia Babicka-Lenarczyk, edukacja wczesnoszkolna, Szkoła Podstawowa nr 13 – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1;

Aneta Link, język polski, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;

Anna Szklarczyk, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przedszkole nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;

Małgorzata Solińska, wychowanie przedszkolne, Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3;

Anna Ciszewska, wychowanie fizyczne, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;

Elżbieta Adamska, edukacja wczesnoszkolna, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;

Małgorzata Baryś, wychowawca świetlicy, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;

Aneta Fijałkowska, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;

Anna Florczyk, geografia, wychowawca świetlica, Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5;

Olga Górska, historia z wojskowością, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orła Białego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;

Olga Kozar, język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna, Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7;

– Joanna Piechna, język polski, Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8;

Justyna Przyborek, język polski, logopeda, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9;

Małgorzata Zysiak, język angielski, oligofrenopedagog, Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10;

Marcin Rybak, religia, Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10;

Mirosława Mastalerz, edukacja wczesnoszkolna, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków;

Jerzy Wolaniuk, biologia, przyroda, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków.

 

 

 

Za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze uhonorowani zostali:

Srebrnym Krzyżem Zasługi:

Ewa Brzezińska – p.o. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6.

 

 

Medalem Złotym za długoletnia służbę:

Elżbieta Kruk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków.

 

 

Medalem Srebrnym za długoletnia służbę:

Aneta Jarząbek – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7;

Izabela Chaber – nauczyciel biologii, przyrody i wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7;

Mirosława Mastalerz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków.

 

 

Medalem Brązowym za długoletnią służbę:

Tomasz Migała – do 2020 r. dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, a obecnie z-ca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM w Tomaszowie Mazowieckim;

Kamila Agnieszka Wójcik – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

 

 

Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty:

Regina Kwapisz – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1;

Marzena Głowa – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.


UM TM

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa