Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Informacja o rekrutacji do placówek przedszkolnych na rok 2015/2016

Informacja o rekrutacji do placówek przedszkolnych na rok 2015/2016
Luty 24
19:38 2015

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki informuje, że trwają prace nad przyjęciem terminów postępowania rekrutacyjnego do placówek przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016.

1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, nie biorą udziału w rekrutacji w roku szkolnym 2015/2016.

2. Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu w terminie do dnia 25 lutego 2015 r. składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu. Wzór deklaracji dostępny jest w każdym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

3.  Postępowanie rekrutacyjne  do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki,  odbędzie  się  w  od dnia  5  marca  2015 r.

Wykaz placówek znajduje się na stronie internetowej http://www.tomaszow-maz.eu/537-Przedszkola.htm

Od nowego roku szkolnego 2015/2016 nie będą funkcjonowały oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

 

4. Zmiany w ustawie o systemie oświaty zobowiązują organy prowadzące do określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów, o których mowa w ustawie rekrutacyjnej, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punków przyznanych każdemu kryterium.

 

Na rok szkolny 2015/2016 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola określa dyrektor publicznego przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Szczegóły rekrutacji zostaną podane przez dyrektorów przedszkoli  do dnia 4 marca 2015 r.

 

5. Kryteria wynikające z ustawy.

 

Do publicznego przedszkola  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej Gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkujących na  terenie Gminy Miasto Tomaszowów Mazowiecki niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata opieką zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący  ( Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie kryteriów określonych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki ).

 

6. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą dostępne bezpośrednio w placówkach i na ich stronach internetowych.

 

II. Ponadto informujemy:

 

1.Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

 

2.Od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowaniaprzedszkolnego. Prawo to uzyskuje z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 4 lata.

 

Źródło: tomaszow-maz.eu

 

 

foto: woodleywonderworks/flickr  under license https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Zobacz również

Skomentuj

Archiwa