Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

26 lutego bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych!

26 lutego bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych!
22 lutego
18:41 2017

Po raz pierwszy w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ma on na celu upamiętnienie żołnierzy II konspiracji, działających w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego. Pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną.

 

Bieg rozpocznie się o  godzinie 12, 26 lutego 2017r. spod obelisku z tablicą pamiątkową poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych zlokalizowaną przy ulicy Bohaterów 14 Brygady.

Trasa biegu będzie przebiegać chodnikiem przy ulicy Bohaterów 14 Brygady, ulicą Browarną, przez Park Miejski Solidarność, chodnikiem przy ulicy Nowowiejskiej i Browarnej następnie meta będzie usytuowana w Parku Miejskim „Solidarność”.

Zapisy na bieg na stronie http://tropemwilczym.pl/ do 23 lutego 2017 roku oraz w dniu zawodów od godziny 9:30 do 11:30 w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, filii Miejskiego Centrum Kultury, przy ulicy Browarnej 7. Tam też należy złożyć oświadczenie uczestnika zawodów, które jest dostępne wraz z regulaminem umieszczonym w załączniku. Podpisując deklarację uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu, oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Organizatorami biegu są Fundacja Wolność i Demokracja oraz miasto Tomaszów Mazowiecki.

Partnerami lokalnymi są Młodzież Wszechpolska, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Jednostka Srzelecka 1002 Tomaszów Mazowiecki – organizacja społeczno-wychowawcza.

 

Zapraszamy również wszystkich mieszkańców miasta do obejrzenia wystawy poświęconej Żołnierzom Wyklętym w „Galerii w ratuszu” (budynek Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, I piętro). Wystawa będzie otwarta od 24 lutego 2017 roku.

 

Organizatorzy informują o chwilowych utrudnieniach w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowania ulic Mościckiego-14 Brygady-Browarna 26.02.2017 roku (niedziela) w godzinach 11:55-12:05

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu