Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Garaże na Niebrowie do wynajęcia

Garaże na Niebrowie do wynajęcia
10 października
13:52 2016

W poniedziałek (24 października) o godz. 10.00 w Sali nr 22 Urzędu Miasta odbędzie się przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres trzech lat 11 garaży przy ul. Zawadzkiej.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres trzech lat są jednostanowiskowe boksy garażowe o wymiarach 3 m x 5 m  i powierzchni użytkowej 15 m2 każdy, o konstrukcji szkieletowej, obudowane blachą trapezową w liczbie 11 sztuk wraz z gruntem o powierzchni łącznej 165 m2, położonym przy ul. Zawadzkiej 58-70. Licytacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdego boksu garażowego.

Kwota wywoławcza stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 70,00 zł w tym VAT zgodnie z obowiązującą stawką za 1 boks garażowy. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może niższe niż 10 zł.

Wadium w wysokości 70,00 zł (za jeden garaż) należy wnieść do dnia 20 października 2016 r. (włącznie), na konto Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki 58 1050 1461 1000 0023 6464 4415. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na wyżej wymienione konto

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. pok. nr 42, tel. (044) 724-23-11 wew. 246.


 

Skomentuj

Archiwa

Secured By miniOrange