Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Od 1 kwietnia ważna zmiana w rozkładzie jazdy MZK

Od 1 kwietnia ważna zmiana w rozkładzie jazdy MZK
29 marca
10:10 2019

1 kwietnia wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy. Został on zmieniony po analizach i uwagach mieszkańców, którzy przez rok funkcjonowania nowego układu komunikacyjnego zgłaszali uwagi. W optymalizacji rozkładu uwzględniono również przeprowadzone wiosną 2018 roku badania marketingowe. Co ważne, 28.03.2019 dla ruchu zostaną otwarte nowo wybudowane ronda przy św. Antoniego i Mazowieckiej, jednak ze względu na wprowadzenie nowego rozkładu jazy autobusy wrócą na linie 1 kwietnia – tak by nie wprowadzać chaosu.

Optymalizacja wprowadza zmiany tras dla linii 6 i 9, zmienia rozkład poszczególnych kursów, a także ogranicza kursy o niskim zainteresowaniu ze strony pasażerów. Bardzo ważnym zadaniem optymalizacji jest zapewnienie odpowiednich czasów przejazdów co powinno w znacznym stopniu ograniczyć występujące dziś opóźnienia autobusów.

Nowy rozkład obowiązujący od 1 kwietnia wprowadza następujące zmiany w obsłudze przystanków i w przebiegu linii:

– linie 1, 3, 4, 12, 38 i 40 powracają na stałe trasy, podobnie linie 8 i 9 dla których trasy ulegną modyfikacji wg opisu poniżej, przystanki tymczasowe zostaną zlikwidowane,

– linia 3 – linia skomunikowana z linią nr 33 (opis poniżej),

– dla linii nr 6 i 9 likwidacja przystanku przy Koplina :

– linia 6 – linia okrężna – zmiana przebiegu trasy, (wynikającą z likwidacji przejazdu przez Koplina) z odwróceniem trasy dla linii 6 wokół Niebrowa (Osiedla Obrońców Tomaszowa) i wprowadzeniem tylko jednej pętli przy ulicy PCK (lub Arenie Lodowej), nowa trasa linii nr 6 – począwszy od pętli przy PCK ulicami: Nowy Port, Jałowcowa, Zacisze, Niska, prez. Mościckiego, Warszawska, Szeroka, E. Orzeszkowej, Zawadzka, Dzieci Polskich, Warszawska, prez. Mościckiego, Niska, Zacisze, Jałowcowa, Niska, Nowy Port do pętli przy PCK. Praktycznie naokoło (czyli tylko w jednym kierunku) przejazd odbywał się będzie tylko na odcinku od przystanku Szeroka – Dubois do przystanku Warszawska – Szeroka,

– linia nr 6 w wyniku likwidacji pętli zmieni rozkład dla odjazdów z Koplina, odjazdy od Osiedla Niebrów zostaną przyspieszone około 10 min., wytypowanymi kursami obsługuje Arenę Lodową,

– linia 8 – skrócenie części kursów do pętli Jana (w takim przypadku linia nr 8 nie będzie obsługiwała Białobrzeg), część kursów odbywać się będzie nowym wariantem trasy z przejazdem ulicami: Północną i Piaskową i w tym przypadku autobus zatrzyma się na nowych przystankach zlokalizowanych przy ulicy Piaskowej (mapka), nie będę obsługiwane przystanki przy Wysokiej,

– linia 9 – zmiana poprzez wprowadzenie dla obu kierunków przejazdu ulicą Barlickiego z eliminacją przejazdu ulicą Koplina, jednocześnie wprowadza się częściową zmianę w trasie przejazdu linii – od ulicy Mościckiego przejazd ulicami: Mireckiego, Białobrzeską (obowiązują przystanki: Białobrzeska Kolejowa i Białobrzeska Ludwikowska), Radomską, Opoczyńską do pętli Białobrzegi, (tylko wyznaczone kursy odbywać się będą do pętli Jana – bez obsługi Białobrzeg),

– linie 33, 37,  38 i 39 – wprowadzone zostaną zmiany dla części kursów połączonych z linią nr 3 (jako kontynuacja danego kursu – opis poniżej),

– linia 35 – nowy rozkład na dzień powszedni, zawieszone kursowanie w soboty, w niedzielę cztery kursy (dojazd do kościoła i kurs powrotny).

Nowy rozkład umożliwia skomunikowanie w dzień powszedni liniami nr 2, 4 i 8. Godziny przejazdów  umożliwiają mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia, Ludwikowa i Białobrzeg dogodny dojazd wyszczególnionymi kursami do szpitala i powrót, liniami nr 2 i 8  Osiedla Hubala ze Starzycami.

Inny charakter mają zmiany wynikające z połączenia dzisiejszego przejazdu dla linii strefowej z obowiązującym przejazdem linii miejskiej. W tym przypadku w miejsce dwóch autobusów dla linii na wspólnym ich odcinku wprowadzony zostaje jeden na zbieżnych trasach przejazdu.

Przykładowo w obowiązującym rozkładzie w bliskim odstępie czasowym odbywany jest kursy linii nr 33 z Placu Kościuszki do Chorzęcina i kurs linii nr 3 z Ludwikowa do Mostowej. Po zmianie jednym autobusem obsłużeni zostaną zarówno pasażerowie jadący do Mostowej jak i mieszkańcy strefy ponieważ autobus linii nr 3 jadący od Ludwikowa na Placu Kościuszki zmieni oznakowanie na linię 33.

W drodze powrotnej z Chorzęcina autobus linii nr 33 po dojeździe do Placu Kościuszki, dalej kontynuuje jazdę po trasie linii nr 3. Oczywiście dotyczy to tylko wybranych kursów o zbieżnym czasie rozkładowym. Pozostałe kursy linii nr 3 odbywane będą wg dziś obowiązującej trasy – Ludwików Mostowa – Ludwików.

Opisane przykładowo powyżej połączenie kursów obowiązuje dziś dla linii 5 i 45. W nowym rozkładzie dochodzą podobne połączenia kursów dla linii 5 i 34. Pojedyncze połączenia dotyczą szczególnie bardzo wczesnych (albo ostatnich w dniu) kursów linii nr 8 i 38. Dla linii nr 33 i 39 w porozumieniu z Gminą Tomaszów Mazowiecki wprowadzono połączenia tych dwóch linii odbywanych osobnymi autobusami na przejazd jednym autobusem poprzez połączenie kursów w pętlę umożliwiającą obsługę jednym autobusem miejscowości dziś obsługiwanych dwoma. Podobne połączenie nastąpiły dla linii nr 37 i 38 z obsługą miejscowości Wąwał i Ciebłowice.

Ograniczenie wielkości pracy eksploatacyjnej pozwoli jednocześnie na ograniczenie obsługi pasażerów starym taborem będącym na stanie MZK, a którego utrzymanie jest nieefektywne kosztowo.

MZK prosi o zapoznanie się z nowym rozkładem jazdy: TUTAJ

 

Źródło: MZK

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu