Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Od 2 maja korekty w rozkładzie MZK

Od 2 maja korekty w rozkładzie MZK
26 kwietnia
16:13 2019

Miejski Zakład Komunikacyjny informuje, że od 2 maja 2019 r. wprowadzone zostaną korekty w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej obowiązującym od 1 kwietnia br. Zakres korekt dotyczy linii komunikacyjnych dla dnia powszedniego.

W dniu 2 maja autobusy kursują jak w ferie –  oznaczone na rozkładach jako dni powszednie wolne od nauki szkolnej. W dni powszednie wolne od nauki szkolnej nie kursują linie nr 31 i 32, a na liniach Nr 2, 33, 34, 37, 39, 40 i 45 część kursów oznaczonych w rozkładzie jako szkolne nie odbywają się.

W dniu 3 maja w związku z uroczystościami patriotycznymi w godz. 10:00 -10:20  mogą wystąpić czasowe utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na czas uroczystości przy pomniku Tadeusza Kościuszki.

Poniżej wykaz zmian na poszczególnych liniach obowiązujące od 2 maja br.:
Linia 1:
z dworca:  przyspiesza się kursy z godz.: 5:37 na 5:30,
z Zawadzkiej:  z godz.: 7:22 na godz.:  7:17,   z godz.: 16:03 odbywać się będzie od dworca godz.:  16:10,
z Dąbrowy godz.:  z 15:22 na 15:28  (skrócony do dworca, jest do Zawadzkiej).
– dodatkowe kursy: z dworca godz.: 15:47,  z Dąbrowy godz.:  16:58,
-dodatkowy kurs o godz.: 13:47 z pl. Kościuszki do dworca (przez Popiełuszki),
Linia 2
– z dworca godz.: 8:00 na 7:55, kurs  ze Swolszewic z godz.: 8:30 na 8:25.
– dodatkowe kursy: z  dworca godz.:13:33 (do pl. Kościuszki) i  19:18,  z Swolszewic godz.: 19:45,
Linia 3
– z pl. Kościuszki:   przyspiesza się odjazdy dla kursów: z godz.: 7:26 na 7:21,  z godz.: 7:47 na 7:44, dotychczasowy kurs z pętli przy Niebieskich Źródłach z godz.: 7:50 –  odbywać się będzie z pętli przy Jana o godz.: 7:38,
– z Mostowej z godz.: 21:12 na 20:55,
– z Jana z godz.: 7:03 na 6:55 (kurs przedłużony do Bema),  z godz.: 21:35 na 21:18,
– dodatkowe kursy: z pl. Kościuszki godz.: 5:20 i 20:05 do Mostowej,  z Mostowej do pl. Kościuszki godz.:  5:35,
Linia 4
kurs z godz.: 5:36 z Brzustówki na 5:31 ,
kurs z Zawadzkiej godz.:  15:35 na 15:38,
Linia 5
– kurs z Zaborowa z godz.: 13:23 przyspiesza się na 13:19,
– zawiesza się kurs z godz.: 19:58 z pl. Kościuszki  do zajezdni,
– kurs z pl. Kościuszki o godz.: 21:14 kończący się na Warszawskiej przedłużony zostanie do Ujezdzkiej,
Linia 6
– godz.: 17:25 – dodatkowy kurs z Areny do Dz. Polskich,
–  opóźnia się kursy z PCK z godz.:14:55 na 15:10, z Areny z godz.: 15:53 na 16:08,  z godz.:  19:01 na 19:10,  z godz.: 20:03 na 20:10,
Linia 8
– z MZK dodatkowy kurs o godz.:  5:10 – do pętli przy Jana,
– z pętli ZBiEDiM kurs godz.: 14:15 do placu Kościuszki przyspiesza się na godz.: 14:08 z obsługą przystanków Piaskowa – Megatech,
– kursy z MZK:  z godz.: 21:08 opóźnia się na 21:20 , z godz.: 19:17 skrócona trasa do Jana ( jest do Białobrzeg),
– kurs z Jana o godz.: 19:45 odbywał się będzie z Białobrzeg o godz.: 19:35,
– z Białobrzeg godz.: 20:02 – zmiana pętli początkowej – kurs odbywał się będzie z pętli przy Jana o godz.: 20:09
Linia 9
– z dworca z godz.: 5:02 zostaje przyspieszony na 4:50 kurs przejazd do Białobrzeg (jest do Jana),   opóźnia się kursy z godz.: 6:02 na 6:17, z  godz.: 7:20 na 7:22,   z godz.: 15:30 na 15:34, dotychczasowy kurs o godz.: 19:00  przejazd do Białobrzeg ( jest do pętli przy Jana),
– dotychczasowy kurs z pętli przy Jana o godz.: 5:25 obywać się będzie z Białobrzeg o godz.: 5:23, kurs z godz.: 21:32 opóźniony na 21:44,
– z Białobrzeg z godz.: 6:35 na 6:50, z godz.: 7:39 na 7:30,
Linia 37
– kurs pl. Kościuszki  z  godz.: 12:35 przyspieszony na 12:32,
– kurs z Ciebłowic z godz.: 12:57 przyspieszony na 12:55.

Powyższe korekty uwzględniają możliwe do realizacji uwagi i wnioski pasażerów, które były zgłoszone po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy obowiązującego od 1 kwietnia br.


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu