Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Ślady Wielkiej Wojny w Skansenie Rzeki Pilicy

Ślady Wielkiej Wojny w Skansenie Rzeki Pilicy
06 marca
11:47 2017

„Szły na Wschód Bataliony, Szwadrony i Pułki” to tytuł wystawy prezentowanej w Skansenie Rzeki Pilicy – filii Miejskiego Centrum Kultury – autorstwa Piotra Wypycha. Dotyczy ona pozostałości jakie I wojna światowa „odcisnęła” w sposób trwały na terenie dzisiejszego województwa łódzkiego, w tym także nad rzeką Pilicą.

Autor od wielu lat poprzez pracę w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz własne badania terenowe zwiedził, zinwentaryzował i odkrył na nowo wiele cmentarzy, mogił, umocnień i innych artefaktów historycznych związanych z frontem łódzkim z czasów „Wielkiej Wojny”. Metodą montażu fotograficznego – nakładania na siebie niezależnych kadrów – dr Piotr Wypych w sposób liryczny opowiada i ukazuje historie wojenne znad Pilicy, Warty i Rawki. Uzupełnieniem i wskazówką dla artysty była poezja tego okresu pisana przez: W. Broniewskiego, J. Tuwima czy G. Apollinaire’a.


Większość prac z wystawy zawiera motywy jakie twórca odnalazł na cmentarzach wojennych, bądź pojedynczych mogiłach żołnierzy wszystkich narodów, które brały udział w tym konflikcie na naszym terenie.  Inne ważne elementy w postaci zdjęć czy listów frontowych autor odnalazł w zbiorach rodzinnych bądź otrzymał od przyjaciół.
Wystawę wzbogaciły unikatowe eksponaty tzw. sztuki okopowej będące wyrazem zarówno z uczuć religijnych jak i patriotycznych żołnierzy Wielkiej Wojny.

Warto przypomnieć, że po zakończeniu krwawej „Operacji Łódzkiej” front między wojskami rosyjskimi a niemieckimi i austro – węgierskimi od grudnia 1914 do maja 1915 roku ustabilizował się m.in. na linii Rawki i Pilicy. Szczególnie zacięte walki toczyły się w końcu grudnia 1914 roku o Inowłódz. W ciągu kilku miesięcy, do czasu ostatecznego wycofania się z tych terenów wojsk rosyjskich wiosną 1915 roku,  poległo nad Pilicą kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy walczących armii.

Wystawę można oglądać w Skansenie do 23 kwietnia br.

Skansen Rzeki Pilicy


Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu