Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Pociągiem do przyrody – Kolejny wycieczkowy weekend za nami

Pociągiem do przyrody – Kolejny wycieczkowy weekend za nami
25 lipca
20:38 2016

Pogoda sprzyjała naszym gościom, skłaniając tym samym do wyprawy z przewodnikiem w stronę Rezerwatu Konewka  oraz Bunkru w Konewce (gm. Inowłódz) i sąsiedniego kompleksu leśnego jako głównego w regionie zimowiska nietoperzy w obszarze Natura 2000 Lasy Spalskie.

pociagWEBdoWEBprzyrodyWEB007

Przewodnik zaprezentował wartości przyrodnicze bunkru w Konewce jako jednego z największych w Polsce zimowisk nietoperzy z takich gatunków jak: mopek, nocek duży, gacek szary i brunatny. Przedstawił znaczenie i ochronę tego terenu jako głównego elementu otaczającego obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie.

 

pociagWEBdoWEBprzyrodyWEB001

Omówił kompleksy leśne okolic Konewki, pobliskiego rezerwatu Konewka, płatów świetlistych dąbrów tuż przy bunkrze w Konewce jako miejsca cennej flory storczyków leśnych i ginącego płata siedliska przyrodniczego o znaczeniu wspólnotowym z Dyrektywy Siedliskowej.

pociagWEBdoWEBprzyrodyWEB016

W Inowłodzu uczestnicy wycieczki poznali przyrodniczą osobliwość pn. „Skarpa Jurajska”, która w połączeniu z górującym romańskim kościołem św. Idziego tworzy unikalny zespół przyrodniczo – krajobrazowy, utworzony w 2001 z inicjatywy Gminy Inowłódz. Swoim obszarem obejmuje powierzchnię 0,3 ha, gdzie ochroną została objęta ciepłolubna murawa kserotermiczna o południowej ekspozycji.

pociagWEBdoWEBprzyrodyWEB015
Kolejne wycieczki już za tydzień w dniach 30 – 31 lipca. Zapraszamy!

Projekt pn. „Pociągiem do przyrody” – wakacyjne poznawanie przyrody Gminy Inowłódz” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu