Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Projekt „Pociągiem do przyrody – wakacyjne poznawanie przyrody Gminy Inowłódz” dobiegł końca…

Projekt „Pociągiem do przyrody – wakacyjne poznawanie przyrody Gminy Inowłódz”  dobiegł końca…
06 września
17:31 2016

W miniony weekend 3 – 4 września pociągiem do przyrody przyjechali ostatni turyści. Tematem wycieczki przyrodniczej była: Przyroda lasów komunalnych gminy Inowłódz na przykładzie „Kępy” w Spale. Projekt odtwarzania bartnictwa na terenie gminy Inowłódz. Uczestnicy pod opieką przewodnika mieli możliwość poznania mało znanego miejsca czyli rozległego naturalnego fragmentu lasów komunalnych Gminy Inowłódz – tzw. Kępa, w widłach rzeki Gać i rzeki Pilicy. Miejsce występowania pośród bogatych i chronionych grądów i łęgów, stanowisk rzadkiego chrząszcza – pachnicy dębowej. Jest to gatunek będący przedmiotem ochrony całego obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie. W 200 – letnich sosnach znajduje się miejsce realizacji od kilu lat międzynarodowego projektu odtwarzania dawnego bartnictwa.

DSC07242

W pokazowych sosnach, przy których ustawiono tablice, można było przeczytać i na żywo zobaczyć proces działania barci, wybierania miodu, wspinania się na drzewo przy pomocy dawnego leziwa. Jest to projekt zrealizowany przy współudziale naukowców i pracowników rosyjskiego parku narodowego Szulgan – Tasz, mający na celu wzmocnienie dzikich zapylaczy jako elementu czynnej ochrony przyrody w Lasach Spalskich w gminie Inowłódz. Miejscem prowadzenia edukacji ekologicznej były: kompleks leśny na Kępie w kilku punktach nad Gacią, Pilicą w obszarze grądu oraz przy pokazowych barciach. Droga miedzy stacją w Spale a Kępą.

DSC07258DSC07259

Jak co tydzień uczestnicy zwiedzali z przewodnikiem również malowniczo usytuowany Inowłódz wraz z jego dorobkiem historycznym.

DSC_0632DSC_0636

Głównym celem projektu było utrwalenie wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych przyswojonej w czasie cyklu 18 wycieczek po Gminie Inowłódz. Ponieważ wycieczki przewidywały poznanie podstaw edukacji ekologicznej poprzez zwiedzanie, formę nauki poprzez turystykę i krajoznawstwo, założeniem projektu jest upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, jak również wpłynięcie na poziom świadomości ekologicznej i propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.

DSC_0640DSC_0655

Projekt pn. „Pociągiem do przyrody” – wakacyjne poznawanie przyrody Gminy Inowłódz” dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2016.

 

Wójt Gminy Inowłódz składa podziękowanie wszystkim partnerom, którzy przyłączyli się do projektu oraz tym, którzy przyczynili się do jego realizacji.

Ponadto dziękujemy uczestnikom za tak liczny odbiór i cenne uwagi oraz spostrzeżenia.

 

Tekst: M. Werkowska

Foto: J. Tabor, A. Ryś

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa