Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Barbara Przybysz dyrektorem nowo powstałego Miejskiego Centrum Kultury

Barbara Przybysz dyrektorem nowo powstałego Miejskiego Centrum Kultury
02 stycznia
18:40 2016

Od 1 stycznia 2016 roku swoją działalność rozpoczyna Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie. Powołane zostało ono przez radnych 26 listopada podczas XIX sesji rady miejskiej.

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie powstało z połączenia czterech placówek: Miejskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury „Tkacz”, Dzielnicowego Ośrodka Kultury oraz Skansenu Rzeki Pilicy. Do 29 grudnia 2015 roku można było składać oferty w ogłoszonym 27 listopada konkursie na dyrektora połączonych placówek.

Do konkursu zgłosiły się cztery osoby, ale tylko trzy spośród nich, zakwalifikowane zostały do dalszego etapu. O stanowisko ubiegali się byli dyrektorzy Ośrodka Kultury Tkacz – Beata Piwowarska i Włodzimierz Matuszewski oraz obecna dyrektor Tkacza – Barbara Przybysz.

Konkurs był otwarty, a od kandydatów wymagano:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego,
 • co najmniej 5 letniego stażu pracy,
 • przedstawienia programowej i finansowej koncepcji działalności Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim,
 • posiadania obywatelstwa polskiego,
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak skazania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • nieposzlakowanej opinii.

II etap konkursu polegał na rozmowie kwalifikacyjnej Komisji Konkursowej z kandydatami uwzględniającej:

 • analizę i omówienie przedstawionej programowej i finansowej koncepcji działalności Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim,
 • wiedzę merytoryczną z zakresu działalności samorządowych instytucji kultury, prawa pracy, zamówień publicznych oraz finansów publicznych.

 

Po rozmowach kwalifikacyjnych komisja konkursowa uznała, że najlepszą kandydatką na stanowisko dyrektora nowo utworzonego MCK-u będzie Barbara Przybysz.

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku dyrektora MCK będzie należało przede wszystkim:

 • zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sporządzanie planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury,
 • pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań statutowych instytucji,
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Miejskiego Centrum Kultury,
 • nadzór nad realizacją zadań statutowych instytucji,
 • dbałość o stan techniczny i estetykę budynków, pomieszczeń i terenów zielonych Miejskiego Centrum Kultury,
 • nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem instytucji i dbałość o to mienie,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie zadań prowadzonych przez instytucję,
 • koordynowanie działalności kulturalnej na terenie miasta,
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa