Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Coraz bliżej przebudowy Włókniarza. Tak będzie wyglądał (zdjęcia)

Coraz bliżej przebudowy Włókniarza. Tak będzie wyglądał (zdjęcia)
30 stycznia
09:52 2014

Tomaszowski projekt pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne – miasto otwarte” otrzymał w zeszłym tygodniu pozytywną ocenę merytoryczną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i został umieszczony na liście rankingowej, na podstawie której Zespół – Komitet ds. Wyboru Projektów dokona ostatecznej rekomendacji wybranych projektów do dofinansowania.

Projekt o wartości prawie 36 milionów został zgłoszony do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

4 grudnia 2013 r. ogłoszony został pozytywny wynik oceny formalnej, a 24 stycznia br. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podało informację o pozytywnym przejściu oceny merytorycznej, w trakcie której projekt uzyskał 46 z 67 możliwych punktów.

Kino Teatr Włókniarz

Kino Teatr Włókniarz

Inwestycja renowacji kinoteatru „Włókniarz” polegać będzie na rozbudowie i przebudowie budynku (wraz z przebudową sali  widowiskowej) oraz zagospodarowaniem terenu łączącego go z Miejskim Centrum Informacji Bibliotecznej.

Kino Teatr Włókniarz

Kino Teatr Włókniarz


Przedsięwzięcie nie zakłada znaczących zmian w podziale  pomieszczeń istniejącej części budynku, a jedynie dopasowanie do   nowej funkcji obiektu i dostosowanie do obowiązujących  przepisów.

Charakterystyczne parametry:
Powierzchnia użytkowa – 1882m2
Kubatura budynku – 9060m3
Sala kinowo-teatralna – widownia dla 274 osób – 180 parter i 94 balkon.
Mała sala kinowa dla 49osób
Gastronomia z salą konsumpcji dla 48osób

Przed   budynkiem planuje się wykonanie utwardzonego placu wraz z elementami małej architektury realizowanej jako ławki, kosze, zieleń oraz oświetlenie. Łączna liczba miejsc parkingowych  przewidzianych dla powyższej inwestycji wynosi 58 sztuk.

Foto: Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu