Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Dorota Bill – Skorupa nie jest już dyrektorem Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim

Dorota Bill – Skorupa nie jest już dyrektorem Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
11 stycznia
15:09 2021

Kadencja dotychczasowego dyrektora Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Pani Doroty Bill – Skorupy zakończyła się 31.12.2020 roku.

Jak informuje Urząd Miasta, Pani Dorota Bill – Skorupa nie przyjęła oferty pełnienia obowiązków dyrektora na dotychczasowych warunkach, w związku z powyższym od 12 stycznia, przez najbliższe 6 miesięcy funkcję tę będzie pełnił pan Krzysztof Jednac.

Miałem nadzieje, że dotychczasowa dyrektor dokończy sprawy, które rozpoczęła. Niemniej życzę Pani Dorocie Bill -Skorupie sukcesów w dalszej drodze zawodowej. Nie mogłem zgodzić się na podwyżkę wynagrodzenia na tym stanowisku, zwłaszcza w obecnym czasie, teraz realizujemy podwyższanie pensji najmniej zarabiającym, nie kadry kierowniczej. Zdecydowałem się powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora muzeum Panu Krzysztofowi. Liczę, że poradzi sobie z toczącymi się w muzeum sprawami i będzie rozwijał placówkę do czasu wyłonienia nowego dyrektora – mówi prezydent Tomaszowa Marcin Witko

Krzysztof Jednac ukończył dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od zawsze związany z instytucjami samorządowymi (pracował w Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim czy Starostwie Powiatowym w Opocznie, gdzie zajmował się funduszami unijnymi i projektami na rzecz szkół), jest on wieloletnim pracownikiem Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim (Skansen Rzeki Pilicy).


Zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.z 2020 r. poz. 194 ze zm.) przewiduje możliwość wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki dyrektora do czasu powołania dyrektora wyłonionego w innym trybie (konkurs lub po zasięgnięciu opinii związków). Organizator może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wyznaczonej osobie na okres nie dłuższy niż rok – w przypadku instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna.

 


Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa