Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Konferencja projektu „przeWOZYkultury.pl”

Konferencja projektu „przeWOZYkultury.pl”
22 września
19:01 2014

W dniu 19 września 2014 roku o godzinie 13.00 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi „przeWOZYkultury.pl”. W ramach projektu odbywać się będą warsztaty, pokazy oraz koncerty z zakresu różnych dziedzin kultury w miesiącu październiku 2014 roku. W konferencji udział wzięli: dyrektor DOK Anna Zwardoń, koordynator projektu Magdalena Rudzka-Fajfer, partnerzy projektu oraz zaproszeni goście.

98811

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez placówkę w ramach programu „Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2014” w dniach 28 lipca-15 listopada 2014 roku w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim”.

 98813

Podczas spotkania przekazano najistotniejsze informacje dotyczące poszczególnych etapów przebiegu projektu, którego tematyka nawiązuje wprost do misji Dzielnicowego Ośrodka Kultury: „Stawiamy na nowatorstwo z poszanowaniem tradycji”.

 98808

Podczas realizacji zadania przeprowadzone będą trzy interdyscyplinarne działania animacyjne w przestrzeni otwartej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego (osiedle Ludwików, Białobrzegi), a także gminy Tomaszów Mazowiecki (wieś Ciebłowice Duże). Wydarzenia przyjmą formę tematycznych warsztatów interaktywnych adresowanych do wszystkich grup wiekowych połączonych z prezentacją artystyczną. Symbolem wędrującej kultury będzie kolorowy, ozdobiony elementami folklorystycznymi wóz konny, którym animatorzy pojadą do miejsc, w jakich odbędą się warsztaty. Oprócz głównej funkcji transportowej wóz konny będzie ważnym elementem zanikającej tradycji ludowej, wzmacniającym świadomość tożsamości regionalnej uczestników oraz stanie się on centrum każdego z wydarzeń. Całkowity koszt projektu to 10 tyś. złotych, w tym 7 tyś. złotych wkład Łódzkiego Domu Kultury oraz wkład własny Dzielnicowego Ośrodka Kultury – 3 tyś. złotych.

 dok tomaszow

Warto zatem zapamiętać szczegółowy harmonogram projektu „przeWOZYkultury.pl”, który przedstawia się następująco :
Happening odbędzie się dwukrotnie pierwszy promujący warsztaty 26.09.2014r. , drugi zaś promujący wydarzenie finałowe 21.10.2014r. Centrum wydarzenia będzie przystrojony wóz konny- symbol podróżującej kultury, którym animatorzy oraz wolontariusze pojadą ulicami naszego miasta i okolic. Ta oryginalna, mobilna forma promocji projektu ułatwi bezpośredni kontakt z jego adresatami oraz zachęci ich do udziału w warsztatach i wydarzeniu finałowym. Pośrednim celem happeningów jest także zwrócenie uwagi na zanikającą tradycję ludową i wzmocnienie świadomości lokalnej Tomaszowian. Na każdym „przystanku” instruktorzy przebrani w kolorowe stroje, przyciągające uwagę , poprowadzą dynamiczne zabawy animacyjne, a następnie przy rytmach muzyki rozdane zostaną ulotki z wyszczególnionymi miejscami oraz terminami warsztatów i polskie jabłka opatrzone naklejką z logo projektu.

 98812

3.10.2014r., godz.16.00 – Świetlica Wiejska w Ciebłowicach Dużych)- „I PRZYSTANEK – Taniec” – warsztaty Tańca Narodowego połączone z pokazem, zajęcia prowadzone przez choreografa i tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca POLTEX z Łodzi.

10.10.2014r., godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Maz. – „II PRZYSTANEK – Plastyka”- warsztaty z zakresu animacji filmowej, zajęcia prowadzone przez instruktorów z Muzeum Animacji SE-MA-FOR z Łodzi.

25.10.2014r.,godz. 17.00 – Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Maz. – III PĘTLA – Kocioł Artystyczny” – prezentacja, wystawy podsumowujące przebieg poszczególnych etapów projektu, koncert alternatywnego zespołu folkowego „Dzikie Jabłka” wraz z warsztatami instrumentalno-wokalnymi.

 98809

Konferencja prasowa w Dzielnicowym Ośrodku Kultury dostarczyła nie tylko wielu informacji zebranym gościom, ale zabrała ich w świat urokliwej opoczyńskiej tradycji. Przed budynkiem DOK stał przystrojony wóz konny udostępniony przez Wiesława Bośka. Goście mogli przy słodkim poczęstunku wymienić się swoimi spostrzeżeniami. Klimat imprezie dodawała sala udekorowana elementami folkloru. Wszystkich przybyłych gości witała „Podwórkowa kapela”, w skład której wchodzą: Kazimierz Krotosz, Barbara Kwarciana, Mirosław Moskwa, Jerzy oraz Tadeusz Sil. Muzycy ubogacili piątkowe wydarzenie krótkim programem artystycznym opartym na muzyce regionalnej. Uczestnicy konferencji otrzymali jabłka opatrzone logotypem projektu oraz ulotki promujące poszczególne wydarzenia.

 98810

Nad całokształtem spotkania czuwali wszyscy pracownicy Dzielnicowego Ośrodka Kultury.

PARTNERZY PROJEKTU:
Łódzki Dom Kultury, Kalejdoskop Kulturalny Reymont, Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki, Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, Radio „Fama”, Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim, Zespół Szkół nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, Przedszkole nr 10 i nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim, Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów –Białobrzegi, ZHP Komenda Hufca Inowłódz, XII Tomaszowska Drużyna Harcerska „Błyskawica”, Stowarzyszenie Historyczno- Kulturalne „Dla Białobrzegów”, Parafia pw. św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim, Parafia pw. NMP w Tomaszowie Mazowieckim.

Źródło: Dzielnicowy Ośrodek Kultury, www.tomaszow-maz.eu

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu