Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Konkurs na najciekawszą inicjatywę artystyczną realizowaną w przestrzeni miasta

Konkurs na najciekawszą inicjatywę artystyczną realizowaną w przestrzeni miasta
24 września
19:13 2015

Piotrkowska fundacja „Wyciągamy Dzieci z Bramy” we współpracy z Ośrodkiem Kultury „TKACZ” ogłasza KONKURS „Na najciekawszą inicjatywę artystyczną realizowaną w przestrzeni miasta” w ramach projektu „Wyciągamy Dzieci z Bramy – ANIMATOR ULICY”
Celem konkursu „Na najciekawszą inicjatywę artystyczną realizowaną w przestrzeni miasta” jest rozbudzenie entuzjazmu dzieci i młodzieży do animacji i aktywnych zmian charakteru otoczenia poprzez twórczą aktywność. Wzbudzenie u młodych ludzi refleksji na temat domu, miasta i okolicy, w której żyją i pobudzenie do myślenia o znanych sobie miejscach w innym kontekście, jak o przestrzeni twórczych eksploracji.
 
W konkursie mogą brać udział osoby w wieku do 14 lat. Na konkurs można składać opisy pomysłów na przedsięwzięcia artystyczno-kulturalne, których efekty będą zaprezentowane w otwartej przestrzeni miasta (happeningi, plenerowe wystawy, twórcze interakcje z mieszkańcami, akcje artystyczne, pokazy, spektakle uliczne itp.). Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 2 opisy swoich pomysłów, z czego tylko jeden może być nagrodzony.
 
Zgłoszone na konkurs prace muszą być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce realizacji inicjatywy oraz godło /symbol/ autora oraz załączoną kopertę oznaczoną tym samym godłem zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia.

 

Jury oceniać będzie: pomysłowość, walory artystyczne przedsięwzięcia, efekty wizualne, efekt końcowy – widoczny w przestrzeni miasta, realność wykonania, dokładność opracowania planu działania – scenariusza (harmonogram, budżet, działania), miejsce i sposób realizacji, ilość odbiorców.
Przewiduje się przyznanie jednej nagrody pieniężnej w wysokości 800,00 zł. przeznaczonej na realizację najlepszej pracy konkursowej.
 
Scenariusze inicjatyw artystycznych wraz z kartą zgłoszenia w kopercie zamkniętej i opatrzonej godłem należy przesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 PAŹDZIERNIKA 2015 r. na adres: Ośrodek Kultury „TKACZ” ul. Niebrowska 50, 97-200 Tomaszów Maz. z dopiskiem: Konkurs „Na najciekawszą inicjatywę artystyczną realizowaną w przestrzeni miasta”
Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.ok-tkacz.pl

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa