Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

MDK pamięta o Żołnierzach Niezłomnych

MDK pamięta o Żołnierzach Niezłomnych
04 marca
21:01 2016

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli niezłomnych, prawdziwych bohaterów, których władze komunistyczne zamierzały na zawsze wymazać z kart historii.

Na szczęście tak się nie stało i obecnie odbywa się wiele różnego typu inicjatyw na terenie całego kraju, upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych. Jednym z nich był rotmistrz Witold Pilecki, patron Młodzieżowego Domu Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, który 03 marca, wraz ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta, zorganizował uroczystości, w których udział wzięła córka rotmistrza pani Zofia Pilecka- Optułowicz.

Zofia Pilecka_w_Tomaszowie_0059

Pierwszym punktem była Msza Święta w Kościele NMP Królowej Polski z udziałem pocztów sztandarowych, władz samorządowych miasta i powiatu oraz delegacji: szkół, instytucji kultury, wojska, policji, Straży Pożarnej, harcerzy, Strzelca oraz mieszkańców miasta i powiatu. Po mszy złożono kwiaty w Kaplicy Pamięci Narodowej oraz pod tablicą rotmistrza Witolda Pileckiego umieszczoną na budynku „emdeku” przy ulicy Mościckiego 3.

Zofia Pilecka_w_Tomaszowie_0002

Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie w sali obrad Urzędu Miasta, prowadzone przez Tomasz Zdonka i Radosława Pająka, w trakcie którego podsumowano: VII edycję powiatowego konkursu historycznego „Żołnierze Wolności” oraz I edycję powiatowego konkursu piosenki i pieśni patriotycznej „Panny Wyklęte”, które zostały objęte patronatem narodowym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, Starostę Tomaszowskiego Mirosława Kuklińskiego, Prezydenta Miasta Marcina Witko, Biuro Edukacji Publicznej IPN. W szczelnie wypełnionej sali obrad Urzędu Miasta, w pięknym i wzruszającym repertuarze, zaprezentowali się laureaci konkursu wokalnego: Zespół Zygzak, Justyna Borkowska, Zespół Wokalny MDK, Zespół El Fuego, a także chór dziecięcy Młodzieżowego Domu Kultury.

Zofia Pilecka_w_Tomaszowie_0014

Sam konkurs przeprowadzony został 01 marca w sali kina „Włókniarz”, a nad jego przebiegiem czuwała Komisja w składzie: Barbara Kania, Grzegorz Przedbora, Jakub Kącki. Przed wręczeniem nagród laureatom głos zabrał gość honorowy pani Zofia Pilecka, która przede wszystkim podziękowała za kultywowanie pamięci o Jej niezłomnym tacie. Z kolei pani Magdalena Merta z warszawskiego Oddziału IPN, wdowa smoleńska, żona Tomasza Merty, odniosła się do idei Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który obchodzony jest od 2011 roku. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: wicestarosta Dariusz Kowalczyk, członek Zarządu Powiatu Leszek Ogórek, sekretarz miasta Katarzyna Marchewka, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Marta Niemczyk, radna sejmiku wojewódzkiego Anna Grabek, radni powiatowi i miejscy, naczelnik Wydziału Edukacji Beata Stańczyk, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, kombatanci, nauczyciele, młodzież, a także przedstawiciele rodzin „Żołnierzy Wyklętych” związani z Tomaszowem Mazowieckim (Aleksander Wojtalczyk „Parys”, Tadeusz Bartosiak „Wilk”, Michał Bierzyński „Sęp”, Zachariasz Tarnowski „Słowian”).

Zofia Pilecka_w_Tomaszowie_0044

Laureatami konkursu historycznego w kategorii szkół podstawowych zostali: Maria Bernacka SP nr 6, Jakub Kulbat ZS-P nr 4, Jakub Piątek ZS-P nr 6, Adrian Rzeźnik SP w Rokicinach, Miłosz Serwa SP nr 7, Hanna Sęk ZS-P nr 2, Piotr Zawisza ZS-P nr 1. Z kolei wśród gimnazjalistów tytuły laureata otrzymali: Adrianna Adamiec Gim. 7, Jakub Borkowski Gim. 3, Mariola Dyńdo Gim. 3, Paulina Goździk Gim. 6, Julia Iwanicka Gim. 7, Jakub Kafar Gim. 6, Arkadiusz Madej Gim. 3, Aleksandra Przyborek Gim. w Rzeczycy, Liliana Sarnecka ZS nr 4 oraz Maria Zalewska Gim. w Komorowie. W konkursie wokalnym w czterech kategoriach wiekowych klasy I- III, IV- VI, gimnazja i szkoły gimnazjalne przyznano następujące nagrody: I miejsce: zespołom El Fuego i Zygzak z Klubu Jednostki Wojskowej nr 4389 w Tomaszowie Maz., Justyna Borkowska ZS- P nr 2 Kamila Kamocka Gim. 3, zespół ze Szkoły Podstawowej w Rokicinach. II miejsca przyznano: Aleksandrze Banasiak z Klubu Jednostki Wojskowej nr 4389, zespołowi wokalnemu MDK, Karolinie Ziętek ZS nr 4, Patrycji Makowskiej ZS nr 4. Z kolei III miejsca zajęli: duet Natalia Suros, Adam Więczek z MDK, Kaja Zdonek Gim. 7, Zuzanna Borowska Klub jednostko Wojskowej nr 4389, Kaja Błażejewska ZS- P nr 5, Karolina Pichola ZS- P nr 1, Jakub Śmiechowicz ZS- P nr 4.

Zofia Pilecka_w_Tomaszowie_0054

Organizatorami konkursu wokalnego „Panny Wyklęte” byli: Dorota Habiera Czaplińska i Łukasz Boroński, konkurs historyczny „Żołnierze Wolności” przeprowadził Radosław Pająk.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościowe znaczki związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych przygotowane przez MDK oraz opracowane przez IPN książeczki poświęcone: rotmistrzowie Witoldowi Pileckiemu, Danucie Siedzikównej „Ince”, generałowie Augustowie Fieldorfowi „Nilowi”.

Zofia Pilecka_w_Tomaszowie_0028

Kiedy w 2011 roku przyjmowaliśmy imię rotmistrza Witolda Pileckiego jako patrona naszej placówki, Młodzieżowego Domu Kultury, zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to duża odpowiedzialność, której będziemy musieli sprostać i jestem przekonany, że nam się to udaje. Konkursy historyczne, wokalne, rodzinny rajd rowerowy im, rtm Witolda Pileckiego, spotkania z historykami, prelekcje, wystawy, a przede wszystkim przyjacielskie relacje z córką rotmistrza panią Zosią, to wszystko nasze starania, aby imię niezłomnego żołnierza, wielkiego patrioty, było znane i cenione w środowisku lokalnym, nie tylko przez dorosłych, ale przede wszystkim przez dzieci i młodzież – podsumowuje dyrektor MDK Tomasz Zdonek i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości oraz licznie wzięli w nich udział.

Zofia Pilecka_w_Tomaszowie_0035

Zofia Pilecka_w_Tomaszowie_0011

Foto: Szymon Panfil/FotoSzopa

Źródło: MDK


Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu