Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

PASAŻE PAMIĘCI. Zdobądź wiedzę na warsztatach i zgłoś swój udział w konkursie na reportaż filmowy lub fikcyjny pamiętnik

PASAŻE PAMIĘCI. Zdobądź wiedzę na warsztatach i zgłoś swój udział w konkursie na reportaż filmowy lub fikcyjny pamiętnik
04 sierpnia
23:11 2014

Ośrodek Kultury Tkacz w ramach trwającego projektu „Pasaże Pamięci – spotkanie z kulturą tomaszowskich Żydów” ogłosił dwa konkursy – na reportaż filmowy i fikcyjny pamiętnik z czasów dawnego wielokulturowego Tomaszowa.

 

Przedmiotem pierwszego konkursu jest przygotowanie, etiudy dokumentalnej lub filmowej impresji dotyczącej niegdysiejszej wielokulturowości Tomaszowa Mazowieckiego, zapisanej w architekturze miasta oraz wspomnieniach jego mieszkańców.

 

Technika i konwencja pracy pozostaje dowolna, temat reportażu ma być związany z kulturą tomaszowskich Żydów. Jej śladów można poszukiwać zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i historiach oraz materiałach tomaszowian.

 

Celem konkursu jest próba ożywienia pamięci o dynamicznym życiu kulturalnym Tomaszowa oraz możliwość wykazania się filmową wyobraźnią, wrażliwością kadru i znajomością wielokulturowej tradycji miasta.

 

Prace konkursowe będą oceniane kompleksowo, począwszy od oryginalności koncepcji, poprzez wartość wizualną, aż do historycznej wiedzy autora oraz jej twórczych przekształceń.

 

W kapitule konkursu zasiądą:

 

Karolina Wawer

Literaturoznawczyni, filmoznawczyni, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ.

 

Paweł Herzog

Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i grupy artystycznej POZA.

Jako fotograf współpracuje z festiwalem Camerimage, Urzędem Miasta Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim oraz wieloma wydawnictwami i firmami.

 

 

Mikołaj Walenczykowski

Operator, reżyser, montażysta, producent, absolwent Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Zrealizował kilka etiud i filmów dokumentalnych: Biskupin. Polskie Pompeje, Życie na czas, Kilka stopni niżej, Divadlo, Strażnik.

 

Konkurs adresowany jest do trzech grup wiekowych: 10-15 lat, 16-19 lat oraz dorośli.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Kultury „TKACZ”, ul. Niebrowska nr 50, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z dopiskiem: Konkurs na reportaż wraz ze wskazaniem właściwej grupy wiekowej.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa dnia 15 września 2014 roku (liczy się data stempla pocztowego).

 

Przedmiotem drugiego konkursu jest przygotowanie fragmentu fikcyjnego pamiętnika z czasów niegdysiejszego Tomaszowa Mazowieckiego, w którym splatały się bogate tradycje jego zróżnicowanych etnicznie i kulturowo mieszkańców.

 

Fikcyjna opowieść może zostać wzbogacona o fikcyjne lub rzeczywiste zdjęcia, pocztówki, rysunki, tworząc tym samym paletę nie/byłych miejsc i zdarzeń. Narracja musi uwzględniać tematykę żydowską, wokół której powinny oscylować wyobrażone sceny z dawnych lat.

 

Celem konkursu jest próba ożywienia pamięci o dynamicznym życiu kulturalnym Tomaszowa oraz możliwość wykazania się literacką wyobraźnią, sprawnością pióra i znajomością wielokulturowej tradycji miasta. Prace konkursowe będą oceniane kompleksowo, począwszy od oryginalności koncepcji, poprzez wartość literacką i wizualną, aż do historycznej wiedzy autora oraz jej twórczych przekształceń.

 

W kapitule konkursu zasiądą:

 

Barbara Przybysz

Dyrektorka Ośrodka Kultury „TKACZ”, polonistka i historyczka w II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim, prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Trzcina” oraz Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego, menedżerka teatru „Trzcina”.

 

Eliza Segiet

Tomaszowianka, absolwentka filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studiów Podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze i filozofii, a także Policealnego Studium (prawo karne skarbowe i gospodarcze). Ukończyła również Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej.

 

Krzysztof Tomasz Witczak

Filolog klasyczny, językoznawca, profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego, uczestnik wielu staży stypendialnych (Grecja,Ukraina, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy). Jest autorem licznych publikacji z zakresu działalności i życia tomaszowskich Żydów: Getto i obóz pracy przymusowej we wspomnieniach Zenona Neumarka („Rocznik Łódzki” 2010 t. 57), Listy z getta tomaszowskiego jako dokument historyczny obrazu.

 

Konkurs adresowany jest do trzech grup wiekowych: 10-15 lat, 16-19 lat oraz dorośli.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Kultury „TKACZ”, ul. Niebrowska nr 50, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z dopiskiem: Konkurs na pamiętnik wraz ze wskazaniem właściwej grupy wiekowej.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa dnia 15 września bieżącego roku (liczy się data stempla pocztowego).

 

Ci, którzy posiadają dobre pióro, wyobraźnię, zacięcie dziennikarskie lub interesują się reportażem filmowym, przed przystąpieniem do konkursu mogą wziąć udział w warsztatach przygotowanych przez organizatorów „Pasaży Pamięci”.

 

Warsztaty dziennikarskieskierowane są do wszystkich pasjonatów reportażu telewizyjnego oraz scenariuszy filmowych. Uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia świadomości pracy z kamerą oraz wrażliwości na czystość kadru. Spotkania z mieszkańcami Tomaszowa jako bohaterami filmowymi pozwolą dotrzeć do zapomnianych już miejsc i zdarzeń oraz odsłonić dawne historie wielokulturowego miasta. Owocem warsztatów będzie krótki film reportażowy opowiadający o dawnym, zróżnicowanym etnicznie Tomaszowie oraz jego żydowskich mieszkańcach. Film zostanie zaprezentowany podczas gali finałowej.

 

Warsztaty odbędą się od 1 do 4 września w godzinach 9:00 – 15:00 w Ośrodku Kultury „Tkacz”.

 

Warsztaty edukacyjne „Kultura tomaszowskich Żydów”skierowane są do wszystkich osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat dawnego, wielokulturowego Tomaszowa Mazowieckiego. Podczas spotkania będą podejmowane zagadnienia związane ze szkolnictwem żydowskim w niegdysiejszym mieście, życiem religijnym tomaszowskich Żydów, ich działalnością kulturalną i sportową, a także życiem społecznym i artystycznym w okresie II wojny światowej.

 

 

Warsztaty edukacyjne mają przyczynić się do zdobycia praktycznej wiedzy na temat wielokulturowości Tomaszowa Mazowieckiego. Uczestnicy poznają tradycyjny taniec żydowski, hebrajski alfabet oraz wybrane elementy tradycji i kultury Żydów. Interaktywne spotkanie będzie możliwością zdobycia twórczych metod pracy dydaktycznej i pedagogicznej (mapy pamięciowe, dramy) z zakresu kultury żydowskiej.

 

Warsztaty odbędą się 8 sierpnia w godzinach 10.00-18.00 w Ośrodku Kultury „Tkacz”.

 

Więcej na stronie www.ok-tkacz.pl oraz pasazepamieci.pl

https://tvtomaszow.pl/tag/pasaze-pamieci/

 

 

Zapraszamy również na profil projektu „Pasaże Pamięci” na facebooku.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa