Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

PASAŻE PAMIĘCI. Do 15 września możesz zgłosić swoją prace w konkursie

PASAŻE PAMIĘCI. Do 15 września możesz zgłosić swoją prace w konkursie
12 września
08:27 2014

Ośrodek Kultury Tkacz w ramach trwającego projektu „Pasaże Pamięci – spotkanie z kulturą tomaszowskich Żydów” ogłosił dwa konkursy – na reportaż filmowy i fikcyjny pamiętnik z czasów dawnego wielokulturowego Tomaszowa. 15 września upływa termin nadsyłania prac .

 

Przedmiotem pierwszego konkursu jest przygotowanie, etiudy dokumentalnej lub filmowej impresji dotyczącej niegdysiejszej wielokulturowości Tomaszowa Mazowieckiego, zapisanej w architekturze miasta oraz wspomnieniach jego mieszkańców. Technika i konwencja pracy pozostaje dowolna, temat reportażu ma być związany z kulturą tomaszowskich Żydów. Jej śladów można poszukiwać zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i historiach oraz materiałach tomaszowian.

 Celem konkursu jest próba ożywienia pamięci o dynamicznym życiu kulturalnym Tomaszowa oraz możliwość wykazania się filmową wyobraźnią, wrażliwością kadru i znajomością wielokulturowej tradycji miasta. Prace konkursowe będą oceniane kompleksowo, począwszy od oryginalności koncepcji, poprzez wartość wizualną, aż do historycznej wiedzy autora oraz jej twórczych przekształceń.

W kapitule konkursu zasiądą:
Karolina Wawer – Literaturoznawczyni, filmoznawczyni, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ.
Paweł Herzog – Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i grupy artystycznej POZA.
Jako fotograf współpracuje z festiwalem Camerimage, Urzędem Miasta Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim oraz wieloma wydawnictwami i firmami.
Mikołaj Walenczykowski – Operator, reżyser, montażysta, producent, absolwent Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zrealizował kilka etiud i filmów dokumentalnych: Biskupin. Polskie Pompeje, Życie na czas, Kilka stopni niżej, Divadlo, Strażnik.

 

Konkurs adresowany jest do trzech grup wiekowych: 10-15 lat, 16-19 lat oraz dorośli.

 

Przedmiotem drugiego konkursu jest przygotowanie fragmentu fikcyjnego pamiętnika z czasów niegdysiejszego Tomaszowa Mazowieckiego, w którym splatały się bogate tradycje jego zróżnicowanych etnicznie i kulturowo mieszkańców.

Fikcyjna opowieść może zostać wzbogacona o fikcyjne lub rzeczywiste zdjęcia, pocztówki, rysunki, tworząc tym samym paletę nie/byłych miejsc i zdarzeń. Narracja musi uwzględniać tematykę żydowską, wokół której powinny oscylować wyobrażone sceny z dawnych lat.Celem konkursu jest próba ożywienia pamięci o dynamicznym życiu kulturalnym Tomaszowa oraz możliwość wykazania się literacką wyobraźnią, sprawnością pióra i znajomością wielokulturowej tradycji miasta. Prace konkursowe będą oceniane kompleksowo, począwszy od oryginalności koncepcji, poprzez wartość literacką i wizualną, aż do historycznej wiedzy autora oraz jej twórczych przekształceń.

W kapitule konkursu zasiądą:
Barbara Przybysz – Dyrektorka Ośrodka Kultury „TKACZ”, polonistka i historyczka w II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim, prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Trzcina” oraz Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego, menedżerka teatru „Trzcina”.

Eliza Segiet –Tomaszowianka, absolwentka filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studiów Podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze i filozofii, a także Policealnego Studium (prawo karne skarbowe i gospodarcze). Ukończyła również Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej.

Krzysztof Tomasz Witczak – Filolog klasyczny, językoznawca, profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego, uczestnik wielu staży stypendialnych (Grecja,Ukraina, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy). Jest autorem licznych publikacji z zakresu działalności i życia tomaszowskich Żydów: Getto i obóz pracy przymusowej we wspomnieniach Zenona Neumarka („Rocznik Łódzki” 2010 t. 57), Listy z getta tomaszowskiego jako dokument historyczny obrazu.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Kultury „TKACZ”, ul. Niebrowska nr 50, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z dopiskiem: Konkurs na reportaż wraz ze wskazaniem właściwej grupy wiekowej.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa dnia 15 września 2014 roku (liczy się data stempla pocztowego).

 

https://tvtomaszow.pl/tag/pasaze-pamieci/

Więcej na www.pasazepamieci.pl

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa