Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Powstaną audioprzewodniki po fabrykanckim i artystycznym Tomaszowie

Powstaną audioprzewodniki po fabrykanckim i artystycznym Tomaszowie
24 lipca
11:04 2016

Tomaszów Mazowiecki to fabrykanckie miasto o bogatej tradycji i historii –  historii zapisanej w ulicach, budynkach, archiwalnych zdjęciach i wspomnieniach tomaszowian.

 

Fundacja Pasaże Pamięci, działając zgodnie z postawionymi sobie celami, uczyniła pierwszy krok w kierunku realizacji trudnego zadania, jakim jest wprowadzenie do szerokiej świadomości mieszkańców Tomaszowa informacji o naszym mieście. Zadanie to ma zachęcić do przyjrzenia się miastu nie tylko jego mieszkańcom, ale także osobom je odwiedzającym. Warto, by goście mieli możliwość zapoznania się z historią Tomaszowa, dotknęli jej w sposób świadomy, nowoczesny i atrakcyjny oraz wsparty ciekawym komentarzem. Efekt ten Fundacja chce osiągnąć, realizując warsztaty, na które otrzymała dofinansowanie z Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach programu Koalicje Kultury. Efektem projektu PALIMPSESTY będą dwa audioprzewodniki po fabrykanckim oraz artystycznym Tomaszowie.

 

Koalicje Kultury powstały, by podnosić poziom edukacji kulturowej w regionie łódzkim. W ramach projektu Fundacja Pasaże Pamięci nawiąże koalicję kultury z Gimnazjum nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Tomaszowie i przeprowadzi w placówce warsztaty historyczno-literackie oraz muzyczne w pierwszych dwóch tygodniach września tego roku. Owocem warsztatów będą opowieści o dawnym Tomaszowie, które zostaną wzbogacone muzyką artystów zaproszonych do projektu. Tym sposobem powstaną spacerowniki dostępne dla wszystkich osób chcących poznać historię naszego miasta. Fundacja ma nadzieję, że projekt przyczyni się do wzmocnienia międzypokoleniowych więzi oraz pogłębienia lokalnej tożsamości mieszkańców Tomaszowa. Temu służy także wciąż trwający projekt publikacji książkowej „Archiwa rodzinne” kompletujący wspomnienia tomaszowian o dawnym mieście.

Fragmenty wywiadów znajdują się na stronie:  http://pasazepamieci.pl/pl/archiwa-rodzinne/

Zachęcamy do udziału w aktualnych projektach: Metamorfozach miasta, Palimpsestach i Archiwach rodzinnych!


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu