Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

„Ścieżki pamięci…”. Nowa wystawa na inowłodzkim zamku

„Ścieżki pamięci…”. Nowa wystawa na inowłodzkim zamku
17 września
09:54 2015

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu zaprasza do Zamku Króla Kazimierza Wielkiego od 19 września 2015 r. na wystawę zdjęć pt. „Ścieżki pamięci…” organizowanej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa przy współpracy z Łódzkim Domem Kultury.

Kilkuletnia kwerenda oraz badania terenowe umożliwiły autorom publikacji „Ścieżki pamięci…” zebranie dokumentacji fotograficznej kilkudziesięciu nekropolii żydowskich. Dzięki zgromadzonym fotografiom o walorach artystycznych, jak również dokumentacyjnych, wydawnictwo ukazuje piękno zachowanych cmentarzy z ich układem, architekturą, dekoracyjnością i bogatą symboliką macew.

 

Realizacja ta zwróciła szczególna uwagę na „pejzaż” przedwojennego województwa łódzkiego, kiedy Żydzi stanowili istotną część zamieszkującej te tereny, zróżnicowanej etnicznie, społeczności. Przedsięwzięcie przybliża szerokiej publiczności, istotny fragment nieistniejącego już świata, na podstawie zachowanych jeszcze kulturowych artefaktów, jakimi są nekropolie żydowskie.

 

Wydawnictwo jest jedną z pierwszych, tak oryginalnych publikacji, ponieważ kładzie głównie nacisk na małe miejscowości (sztetle) do tej pory często pomijane w literaturze.

 

„Ścieżki pamięci…” zwracają przede wszystkim uwagę na stan, w jakim znajdują się – 60 lat po Zagładzie żydowskie nekropolie, a być może sprowokują także pewne kroki zmierzające do sformalizowania działań mających na celu zabezpieczenie cmentarzy, tj. ogrodzenie, oznakowanie…

 

Symcha Keller
Przewodniczący Zarządu
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi

fot. A.Białkowski

fot. A.Białkowski


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa