Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Uchylono decyzję w sprawie zwrotu majątku rodzinie Ostrowskich

Uchylono decyzję w sprawie zwrotu majątku rodzinie Ostrowskich
04 marca
12:13 2014

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, iż w dniu 28 lutego 2014 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa ze skargi Miasta na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 07 maja 2013 roku, która stwierdzała w szczególności nieważność czynności w zakresie przejścia na rzecz Państwa nieruchomości składającej się z budynku wraz z parkiem położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. P.O.W. 15 o pow. 5 ha tj. Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił zarzuty Miasta co do przedmiotowej decyzji – zarówno w zakresie wskazywanych w skardze uchybień formalnych postępowania jak również nieuwzględnienia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nieodwracalnych skutków prawnych decyzji Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 stycznia 1949 r. To skutkowało uchyleniem decyzji wydanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 07 maja 2013 roku.

Ten stan rzeczy oznacza, iż mieszkańcy Miasta mogą nadal być spokojni o los mienia miejskiego należącego wcześniej do rodziny Ostrowskich, w tym siedziby Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu