Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Dystrybucja jodku potasu w Tomaszowie Mazowieckim – działania prewencyjne

Dystrybucja jodku potasu w Tomaszowie Mazowieckim – działania prewencyjne
17 października
11:48 2022

Dla potrzeb zabezpieczenia ludności Polski na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego rząd w ostatnim czasie zdecydował o utworzeniu rezerwy preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek.

[Uwaga!] Aktualnie nie ma przesłanek do dystrybuowania tabletek jodku potasu oraz nie istnieje medyczna konieczność do przyjmowania tabletek. Wymienione działania w zakresie utworzenia rezerwy preparatów stabilnego jodu planowane są z wyprzedzeniem, aby w razie realnego zagrożenia tabletki mogły być dostępne dla mieszkańców, a tym samym zostać w szybkim tempie im podane.

Realizując wytyczne Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dystrybucji tabletek jodku potasu Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta zorganizował wydawanie tabletek mieszkańcom w 23 punktach (szkołach, obiektach zwyczajowo wskazanych na komisje wyborcze). W tych miejscach zostały zdeponowane w odpowiednich ilościach tabletki jodku potasu wraz z ulotkami informacyjnymi w liczbie umożliwiającej przekazanie jej każdej osobie zgłaszającej się po preparat, zostały ustalone osoby odpowiedzialne za ich przechowywanie oraz osoby konieczne do ich dystrybucji.

Ewentualne wydawanie tabletek jodku potasu uruchomione zostanie dopiero po wystąpieniu rzeczywistego zagrożenia i wprowadzeniu działań interwencyjnych (na określony sygnał podany przez system zarządzania kryzowego).

Niebawem ukażą się bardziej szczegółowe informacje i komunikaty o zasadach dystrybucji i przyjmowania tabletek opracowane przez Ministerstwo Zdrowia i MSWiA. Informacja będzie rozpowszechniana dwukanałowo: przez samorządy (urzędy i instytucje publiczne) oraz przez POZ-ety (lekarzy pierwszego kontaktu, którzy mają udzielać porad i wskazań medycznych w indywidualnych przypadkach w zakresie przyjmowania tabletek jodku potasu).

Wykaz placówek do dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Tomaszowa Mazowieckiego znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu