Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Hybrydy wyjechały na tomaszowskie ulice (POBIERZ ROZKŁAD JAZDY)

Hybrydy wyjechały na tomaszowskie ulice (POBIERZ ROZKŁAD JAZDY)
15 stycznia
10:53 2018

1 stycznia 2018 roku w Tomaszowie Mazowieckim uruchomiona została bezpłatna komunikacja miejska. Mogą z niej korzystać m.in. posiadacze Karty Tomaszowianina i Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej.

Na wniosek prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę zgonie z którą bezpłatna komunikacja miejska zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać m.in. mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego posiadający Kartę Tomaszowianina, a także osoby zamieszkujące tereny gminy wiejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej. Dokumenty uprawniają do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta i gminy wiejskiej. Poruszając się po terenach gmin Inowłódz, Wolbórz, Lubochnia i Ujazd nadal obowiązują opłaty za przejazdy.

Dzięki ekologicznym autobusom spadną koszty eksploatacji i napraw autobusów. Tylko w ubiegłym roku MZK wydało na naprawy ponad pół miliona zł, nie licząc kosztów eksploatacyjnych, które zgodnie z nową umową leżą od teraz po stronie wykonawcy czyli firmy Solaris.

  • Jak otrzymać Kartę Tomaszowianina?

Dokument może otrzymać każdy mieszkaniec naszego miasta, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jego zamieszkania jest miasto Tomaszów Mazowiecki (bez względu na to czy osiąga dochód), a także niepełnoletni członkowie jego rodziny w wieku powyżej 7 roku życia. Dzieci w wieku do lat 7 mogą korzystać ze zwolnień i ulg na podstawie Karty wydanej rodzicom lub opiekunom prawnym.

Wniosek o wydanie Karty Tomaszowianina można złożyć w Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10/16) oraz na stronie internetowej www.kartatomaszowianina.pl

Kartę Tomaszowianina mogą również otrzymać osoby, które mieszkają w naszym mieście, a nie osiągają dochodów. W takim przypadku, do wniosku od wydanie Karty Tomaszowianina wystarczy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania i nieosiąganiu dochodów.

Opłaty za wydanie karty ważnej przez trzy lata wynoszą: 30 zł (dla osób powyżej 18 roku życia) i 20 zł (dla osób od 7 do 18 roku życia). Można również nabyć kartę ważną przez jeden rok w cenie 20 zł (dla osób powyżej 18 roku życia) i 10 zł (dla osób od 7 do 18 roku życia).

  • Jak otrzymać Tomaszowską Kartę Komunikacyjną?

Mieszkańcy gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki mogą ubiegać się o Tomaszowską Kartę Komunikacyjną w siedzibie gminy (ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4) oraz w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (ul. Warszawska 109/111).

Opłaty za wydanie karty ważnej przez trzy lata wynoszą: 30 zł (dla osób powyżej 18 roku życia) i 20 zł (dla osób od 7 do 18 roku życia). Można również nabyć kartę ważną przez jeden rok w cenie 20 zł (dla osób powyżej 18 roku życia) i 10 zł (dla osób od 7 do 18 roku życia).

Tomaszowska Karta Komunikacyjna jest ważna tylko z dowodem tożsamości lub innym dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania na terenie gminy wiejskiej.


Nowy rozkład jazy i nowe linie MZK

Tomaszowianie mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych na temat wprowadzenia nowego układu linii komunikacyjnych wraz ze zmodyfikowanym rozkładem jazdy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. W nowym rozkładzie żadne połączenie autobusowe nie zostanie usunięte. Linie, z których MZK zrezygnuje, zostaną zastąpione przez połączenia nowego układu komunikacyjnego. Doprowadzi to do uproszczenia schematu połączeń, poprawy wykorzystania taboru autobusowego i przejrzystości rozkładu jazdy.

W ramach wprowadzonych zmian utworzono węzeł przesiadkowy w centrum miasta, na pl. Tadeusza Kościuszki. Poprawiono również częstotliwość i rytmiczność obsługi komunikacyjnej we wszystkich częściach Tomaszowa Mazowieckiego.

Nowy rozkład jazdy MZK – pobierz plik do druku [obowiązuje od 15 stycznia 2018 roku]

MZK będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce

Bezpłatna komunikacja to jedynie część dużego projektu miasta i Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Wraz z uruchomieniem nowego rozkładu jazdy, na tomaszowskie ulice wyjadą nowoczesne, ekologiczne, hybrydowe autobusy. Miasto i MZK zakupili w sumie 25 takich pojazdów. Obecnie są one testowane na nowych liniach.

Hybrydy są wyposażone w monitory LCD pokazujące m.in. trasę i czas przejazdu, informacje o najbliższych przystankach, wiadomości miejskie i pogodę. W pojazdach można też naładować telefon komórkowy i skorzystać z bezprzewodowego Internetu. Hybrydy są oczywiście monitorowane. Wraz z nowym taborem nie zabraknie udogodnień dla osób niepełnosprawnych tj. rozkładane rampy, które będą umożliwiały bezproblemowy wjazd wózkiem inwalidzkim oraz specjalne, elektroniczne tablice na boku pojazdów dla osób niedowidzących. 15 stycznia zostanie również uruchomiony zintegrowany system informacji pasażerskiej.

Trwa budowa nowoczesnej bazy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. W ramach inwestycji powstanie m.in. zaplecze techniczne do obsługi niskoemisyjnych autobusów hybrydowych, stanowiska serwisowe, stacja kontroli pojazdów, myjnia automatyczna i magazyny.

Urząd Miasta oraz Miejski Zakład Komunikacyjny otrzymali dofinansowanie na zakup 25 hybrydowych autobusów oraz budowę nowoczesnej bazy. Wnioski zostały najlepiej ocenione w województwie łódzkim. Łączna wartość obu projektów to 59,6 mln zł.

Masz pytania?

Karta Tomaszowianina

W sprawach dotyczących Karty Tomaszowianina prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia w Urzędzie Miasta (ul. P.O.W 10/16, Tomaszów Mazowiecki, budynek C, parter, pokój 1 i 2) – tel. +48 44 724 23 11 wew. 275 lub 276.

Nowy rozkład jazdy

W sprawach związanych z nowym rozkładem jazdy prosimy o kontakt z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym (ul. ul. Warszawska 109/111, Tomaszów Mazowiecki) – tel. 44 723 75 71.


UM w Tomaszowie Maz.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu