Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Program Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2020. Zgłoś swoje uwagi i propozycje!

Program Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2020. Zgłoś swoje uwagi i propozycje!
08 listopada
10:18 2016

Do 17 listopada trwają konsultacje społeczne w sprawie programu rewitalizacji Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020. Specjalna debata publiczna odbędzie się 15 listopada w Urzędzie Miasta.

Konsultacje w celu zebrania uwag do projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020” trwają od 31 października. W trakcie debaty w Urzędzie Miasta będzie można zgłaszać swoje propozycje w tej sprawie. Początek spotkania o godz. 15.00, we wtorek  15 listopada, w Sali Obrad Urzędu Miasta (I piętro).

 

 

Projekt „Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020” dostępny jest do pobrania pod linkiem : Załącznik nr 1 – Program Rewitalizacji. projekt – wersja 1

 

Jest to dokument w którym zawarto m.in. analizę społeczno-gospodarczą miasta, a także zidentyfikowano jego problemy i określono potencjał rozwojowy.

Polecamy każdemu zapoznać się z w/w publikacją by mógł w sposób konstruktywny zgłosić własne uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu. 

strategia_tomaszowa

 

Zgłaszanie uwag odbywać się będzie poprzez:

  • wypełnienie formularza konsultacji, dostępnego pod linkiem formularz,  u Głównego specjalisty ds. rozwoju gospodarczego w Urzędzie Miasta, ul. P.O.W. 10/16, budynek C pok. 9, I piętro oraz na stronie tomaszow-maz.pl w Strefie Mieszkańca, zakładka Konsultacje społeczne/Bieżące konsultacje;
  • spotkaniu z mieszkańcami, którego termin wyznaczono na wtorek 15 listopada, o godz. 15.00, ,w Sali Obrad Urzędu Miasta (I piętro);

Wypełniony formularz konsultacji można przekazać:

  • w wersji papierowej osobiście lub korespondencyjnie w Urzędzie Miasta
    w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 10/16 w godzinach pracy Urzędu,
  • w formie elektronicznej w postaci skanu podpisanego formularza przesłanego na adres e-mail: rozwoj@tomaszow-maz.pl

Formularze z datą wpływu po 17 listopada 2016 roku nie będą rozpatrywane.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Główny specjalista ds. rozwoju gospodarczego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
ul. P.O.W. 10/16, budynek C, pokój 9, I piętro, tel. 44 724 23 11 w. 259, e-mail: rozwoj@tomaszow-maz.pl

 

Zarządzenie nr 403/2016 Prezydenta Miasta z dn. 25 października 2016 r.

Załącznik nr 1 – Program Rewitalizacji. projekt – wersja 1

Formularz konsultacji
Więcej: http://www.tomaszow-maz.pl/urzad-miasta/wydzialy/wi/konsultacje-spoleczne/biezace-konsultacje


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu