Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Połączą szkoły, przedszkola i ośrodki kultury. W środę IX sesja Rady Miejskiej

Połączą szkoły, przedszkola i ośrodki kultury. W środę IX sesja Rady Miejskiej
Kwiecień 23
17:30 2015

W najbliższą środę 29 kwietnia o godzinie 11:00 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze IX sesji, to powołanie nowych zespołów szkolno – przedszkolnych, oraz projekt uchwały o połączeniu w Tomaszowskie Centrum Kultury  wszystkich tomaszowskich placówek kulturalnych

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.

 2. Przedstawienie porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej.

 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia
  25 marca 2015 roku.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego w Tomaszowie Mazowieckim;

 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2
  w Tomaszowie Mazowieckim;

 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3
  w Tomaszowie Mazowieckim;

 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4
  w Tomaszowie Mazowieckim;

 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5
  w Tomaszowie Mazowieckim;

 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6
  w Tomaszowie Mazowieckim;

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki;

 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/123/03 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz nadania Statutu;

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim, Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Miejskiego Ośrodka Kultury
  w Tomaszowie Mazowieckim oraz Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim;

 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Miejskiego przy
  ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
  na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 10 i ulicy Staszica 13 – 17.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicą Opoczyńską a terenami kolejowymi;

 19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum – rejonu Placu Kościuszki i Alei Marszałka Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim;

 20. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego;

 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania
  i wdrożenia „Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016”;

 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;

 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;

 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;

 25. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej;

 26. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014;

 27. Apel w sprawie poparcia inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych w rolnictwie;

 28. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
  oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

 29. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
  i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.

 30. Interpelacje i zapytania radnych.

 31. Korespondencja i sprawy różne.

 32. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej.

Zobacz również

Skomentuj

Archiwa