Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Kolejne inwestycje w Tomaszowie Mazowieckim!

Kolejne inwestycje w Tomaszowie Mazowieckim!
13 października
11:27 2021

HRABSKI OGRÓD – odtworzenie walorów środowiskowych, architektonicznych i historycznych Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego, wytyczenie pieszo – rowerowego szlaku turystycznego na odcinku Skansen Rzeki Pilicy – Zalew Sulejowski, opracowanie strategii rozwoju i promocji przemysłu czasu wolnego na terenie miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki, opracowanie i wdrożenie lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości AKTYWNI GOSPODARCZO, podniesienie standardów dostępności w obiektach użyteczności publicznej i przestrzeni miejskiej, to tylko niektóre działania, które podejmie miasto wspólnie z partnerami w wyniku podpisanej 8 października umowy dotyczącej projektu finansowanego z tzw. „funduszy norweskich”. Przypomnijmy Tomaszów Mazowiecki pozyskał prawie 16 milionów złotych z programu „Rozwój Lokalny”.

Wspomniane powyżej przedsięwzięcia zostały ujęte w projekcie „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanym z programu Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021/  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w Programie „Rozwój Lokalny”. Miasto, Lider Projektu wraz z partnerami: Gminą Tomaszów Mazowiecki, Filią Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Fundacją WIDZIEĆ WIĘCEJ podejmą wspólne działania zmierzające do rozwoju miasta i regionu.

Wśród zaplanowanych przedsięwzięć znajdują się miedzy innymi:

  • Wytyczenie pieszo – rowerowego szlaku turystycznego na odcinku Skansen Rzeki Pilicy – Zalew Sulejowski;
  • Udrożnienie kajakowego szlaku turystycznego na rzece Pilicy na odcinku Zalew Sulejowski – Tomaszowska Przystań nad Pilicą;
  • Opracowanie kompleksowej strategii rozwoju i promocji przemysłów czasu wolnego na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki;
  • Opracowanie i wdrożenie lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości AKTYWNI GOSPODARCZO;
  • Podniesienie standardów dostępności w obiektach użyteczności publicznej i przestrzeni miejskiej;
  • Podniesienie standardów obsługi w zakresie dostępności w obiektach użyteczności publicznej;
  • HRABSKI OGRÓD – odtworzenie walorów środowiskowych, architektonicznych i historycznych Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego;
  • Opracowanie dokumentu „Standardy komunikacji i partycypacji społecznej”.

Wszyscy partnerzy zadeklarowali merytoryczny wkład w prawidłowe wykonanie zaplanowanych działań, obejmujących zarówno wymiar środowiskowy, jak i społeczny, gospodarczy i instytucjonalny. Niezwykle ważnym elementem będzie współpraca w wymiarze dostępności.


UM TM

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu