Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Od października zmiany w Strefie Płatnego Parkowania. Powstanie karta Parking+

Od października zmiany w Strefie Płatnego Parkowania. Powstanie karta Parking+
24 lipca
21:35 2017

Krótszy czas funkcjonowania strefy, wprowadzenie karty Parking+, a także ulgi i zwolnienia z opłaty za parkowanie dla osób płacących podatki w Tomaszowie Mazowieckim – to najważniejsze założenia zmian w Strefie Płatnego Parkowania, które wejdą w życie 1 października br. Od tego czasu płatne parkowanie nie będzie obowiązywać przy ul. Polnej i Farbiarskiej. 

Wprowadzone zmiany w Strefie Płatnego Parkowania uwzględniają między innymi wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych na podstawie zarządzenia prezydenta miasta. Mają one na celu usprawnienie funkcjonowania Strefy, zmniejszenie opłat wnoszonych przez użytkowników Strefy oraz zapewnienie rotacji pojazdów w miejscach, gdzie występuje znaczny deficyt miejsc parkingowych.

Do końca września będzie obowiązywać umowa z obecnym operatorem Strefy Płatnego Parkowania.

Krótszy czas funkcjonowania strefy

Uchwała przyjęta przez radnych wprowadza zmianę godzin funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. Będzie ona o godzinę krótsza, tj. 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.

Karta Parking+ i bezpłatne parkowanie dla tomaszowian

W ramach zmian przyjętych przez radnych, wprowadzona zostanie karta Parking+. Będzie można ją nabyć po przedstawieniu następujących dokumentów:

  • dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele;
  • oryginału umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z pojazdu – w przypadku używania pojazdu na podstawie innego prawa niż własność;
  • ważnej Tomaszowskiej Karty Mieszkańca.

Posiadacze karty Parking+ będą mogli bezpłatnie parkować swój pojazd w podstrefie B, a także otrzymają specjalne ulgi na parkowanie w podstrefie A.

Karta abonamentowa Parking + będzie zawierała numer rejestracyjny pojazdu właściciela karty. W momencie parkowania powinna być umiejscowiona w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

Abonament roczny za kartę Parking+ będzie wynosił 30 zł, półroczny 20 zł, kwartalny 15 zł, a miesięczny 10 zł.

Podstrefa A

A-I: Aleja Piłsudskiego od ul. Legionów do ul. Krzyżowej, ul. Krzyżową od Al. Piłsudskiego do ul. Piekarskiej, ul. Piekarską do ul. Jerozolimskiej, ul. Jerozolimską do ul. św. Antoniego, Plac Kościuszki, Al. Piłsudskiego do ul. Legionów;

A-II: ul. św. Antoniego (na odcinku od ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego do posesji nr 42 włącznie), ul. Tadeusza Kawki, ul. Szkolna (na odcinku od ul. Polnej do ul. Bohaterów 14 Brygady), ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od ul. św. Antoniego do ul. Polnej), ul. Polna (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Szkolnej). Ulica Polna znajduje się poza obszarem Strefy Płatnego Parkowania wyznaczając jedynie granice podstrefy A-II;

A-III: ul. POW.

Podstrefa B:

B-I: ul. Krzyżowa (od Al. Piłsudskiego do ul. Górnej), ul. Krótka, ul. B. Meca, ul. Górna (od ul. Zgorzelickiej do Krzyżowej), ul. Zgorzelicka (na odcinku od ul. Górnej do ul. Farbiarskiej), ul. Zachodnia, ul. Farbiarska (na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Ks. St. Grada), ul. ks. St. Grada, ul. św. Antoniego (od ul. ks. St. Grada do ul. Tkackiej), ul. Tkacka (na odcinku od ul. św. Antoniego do ul. Grunwaldzkiej), ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Meca).

Ulica Farbiarska na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Ks. St. Grada oraz ul. Zgorzelicka na odcinku od ul. Górnej do ul. Farbiarskiej i ul. św. Antoniego od ul. ks. St. Grada do ul. Tkackiej, a także ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Tkackiej do ul. B. Meca znajdują się poza obszarem Strefy Płatnego Parkowania wyznaczając jedynie granice podstrefy B-I.

Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim

Podstrefa A

 

Opłaty jednorazowe
  Wysokość opłaty w zł
Dla posiadaczy  karty abonamentowej Parking+ Dla pozostałych użytkowników Strefy
1) za pierwsze 1/2 godziny 0,50 1,00
2) za pierwszą godzinę 1,50 2,00
3) za drugą godzinę 1,80 2,40
4) za trzecią godzinę 2,10 2,80
5) za czwartą i kolejną godzinę 1,50 2,00
6) za dzienny postój w godzinach funkcjonowania Strefy 10,00 15,00
2) § 3 ust. 2 pkt 7 – za każdy pojazd (abonament Parking+) 15,00

 

 

Podstrefa B

Posiadacze karty Parking+ będą zwolnieni z opłaty w podstrefie B

 

Opłaty jednorazowe Wysokość opłaty w zł
1) za pierwszą godzinę 1,00
2) za drugą godzinę 1,20
3) za trzecią godzinę 1,50
4) za czwartą i kolejną godzinę 1,00
5) brak możliwości wniesienia jednorazowej opłaty za całodzienny postój

Przypomnijmy, że blisko dwa lata temu Strefa Płatnego Parkowania została ograniczona. Wcześniej znacząco wykraczała poza centrum miasta. Dodajmy, że wkrótce zacznie obowiązywać Karta Tomaszowianina, która będzie uprawniała do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.


Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu