Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

1 stycznia rusza Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

1 stycznia rusza Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
29 grudnia
08:43 2015

1 stycznia 2016 r. rusza Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, który będzie jednostką budżetową utworzoną na mocy Uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 roku.

Siedziba ZDiUM znajduje się przy ulicy Warszawskiej 119 (Dawny budynek Fundacji Rozwoju Gminy Zelów). Interesanci przyjmowani będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, a w Środy do 17:00.
Do najważniejszych zadań ZDiUM, należy:

 • dbanie o zieleń miejską,
 • dbanie o czystość i porządek terenów komunalnych w tym także sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 • administrowanie Targowiskami Miejskimi, w tym pobieranie opłaty targowej, utrzymywanie czystości i porządku na terenie targowiska,
 • administrowanie Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
 • administrowanie Cmentarzem Miejskim. Pobieranie opłaty cmentarnej. Utrzymywanie porządku na terenie nekropolii, w tym także grobów i cmentarzy wojennych,
 • budowa, konserwacja i bieżące utrzymanie przystanków i wiat autobusowych,
 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
 • przeprowadzanie remontów dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
 • koordynacja robót w pasach drogowych,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdów z dróg, oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach,
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, placów, parków i terenów komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem elementów małej architektury, w tym placów zabaw) znajdujących się na terenie miasta,
 • administrowaniem toalet miejskich znajdujących się na terenie miasta,

Szczegółowy spis zadań ZDiUM, znajduje się na stronie bip Urzędu Miasta. (Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr X/97/2015, Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 roku.

Za pracę jednostki odpowiada dyrektor. Funkcję tę od 1 stycznia pełnił będzie Szymon Michalak

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa