Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Dofinansowanie na wodociągi i kanalizację w gminie Inowłódz

Dofinansowanie na wodociągi i kanalizację w gminie Inowłódz
24 lipca
21:13 2017

21 lipca br. pomiędzy wicemarszałkiem województwa łódzkiego Dariuszem Klimczakiem i wójtem gminy Inowłódz Bogdanem Kąckim została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spała gm. Inowłódz.

Dofinansowanie w wysokości 715.789,00 zł na realizację powyższych zadań Gmina Inowłódz otrzymała w ramach naboru dla typu operacji „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców w miejscowości Zakościele poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz mieszkańców miejscowości Konewka i Spała poprzez rozbudowę sieci wodociągowej.

 

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa