Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Dwa nowe ronda na ul. Mazowieckiej z dotacją rządową (WIDEO)

Dwa nowe ronda na ul. Mazowieckiej z dotacją rządową (WIDEO)
14 czerwca
09:34 2018

13 czerwca na konferencji prasowej, Starosta Tomaszowski Mirosław Kukliński, przekazał informację na temat pozyskanych dotacji oraz planowanych w związku z tym inwestycjach drogowych.

W ramach dostępnego limitu środków dla województwa łódzkiego w wysokości  31 043 542  zł, realizowane będą 34 zadania. W tym znalazły się trzy zadania powiatu tomaszowskiego.

Lista ta obejmuje również zadania rezerwowe, które wg kolejności na liście mogą zostać  dofinansowane z dotacji celowej w ramach uzyskanych oszczędności.

Powiat Tomaszowski otrzymał 80% dotacji celowej Budżetu Państwa w finansowaniu wydatków w ramach zadania na 2018r dla Gminy Czerniewice oraz 58 % na rozbudowę skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim. 

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4328E klasy G ( ul. Św. Antoniego) planuje się: drogę o przekroju ulicznym: jednojezdniowa dwupasowa o szer. pasa 3,5m, rozbudowę skrzyżowania na rondo o śr. zew. 33,0m, jezdnie ronda szer. 5,0m. Na czterech wlotach/wylotach z ronda zaprojektowano wyspy rozdzielające azyle dla pieszych o szer. 2,5m wraz z oznakowanie. Planujesię po obu stronach wykonanie ciągu pieszo – rowerowego szer. 2,5m. do przejazdu rowerowego, pozostały odcinek stanowi chodnik o szer. 2,5m.

Istniejąca droga powiatowa nr 4346E klasy Z (ul. Mazowiecka) W ramach inwestycji planuje się drogę o przekroju ulicznym: jednojezdniowa dwupasowa o szer. pasa 3,5m, rozbudowę skrzyżowania na rondo o śr. zew. 23,0m, jezdnie ronda szer. 5,5m. Na dwóch wlotach/wylotach z ronda zaprojektowano wyspy rozdzielające – azyle dla pieszych z przejazdem dla rowerów W miejscu jednego przejazdu dla rowerów z oznakowaniem. Planuje się po str. prawej wykonanie ciągu pieszo – rowerowego dwukierunkowego o szer. 3,0m a po stronie lewej ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5m. W ramach rozbudowy drogi planuje się usunięcie kolizji z sieciami naziemnymi i podziemnymi.

Istniejąca droga powiatowa nr 4350E klasy Z (ul. Strzelecka) W ramach inwestycji poza budową skrzyżowania typu rondo opisanego w ciągu ul. Mazowieckiej planuje się budowę zatoki parkingowej o szer. 2,5m, obustronne chodniki o szer. min 2,0m.

W ramach rozbudowy drogi planuje się usunięcie kolizji z sieciami naziemnymi i podziemnymi: energetycznymi, gazowymi, wodno-kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi.

Rozbudowa dróg powiatowych ma na celu poprawę dostępności do centrów gospodarczych i społeczno – kulturalnych oraz do terenów inwestycyjnych zarówno dla przedsiębiorców i społeczności a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie ilości kolizji drogowych.

Powiat Tomaszowski

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu