Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

List otwarty .Nowoczesnej do Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta

List otwarty .Nowoczesnej do Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta
07 lipca
12:28 2016
Przedstawiamy list otwarty do Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Tomaszów Maz., dn. 05.07.2016 r.

 

 

DO:     Prezydent Miasta Tomaszowa Maz.

Przewodniczący Rady Miasta Tomaszowa Maz.

  1. P.O.W. 10/16

97-200 Tomaszów Maz.

 

W/S:   posiedzenia Rady Miasta z dn. 30.06.2016 r.

 

List Otwarty

 

 

My, członkowie partii .Nowoczesna Ryszarda Petru, należący do Koła Tomaszów Mazowiecki, jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, oraz mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, w imieniu własnym i naszych sympatyków, wyrażamy zdecydowany sprzeciw i głęboki niepokój spowodowany działaniami Radnych Miasta Tomaszów Mazowiecki odnoszącymi się do spraw związanych z tematem aborcji. Przeciwstawiamy się „Apelowi Radnych Miasta Tomaszów Mazowiecki do parlamentarzystów w sprawie całkowitego zakazu aborcji”, który w/w Radni wystosowali na sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Kwestie światopoglądowe nie powinny zaprzątać głów Radnych Miasta. Jest wiele innych palących kwestii, które zasługują na znacznie większą uwagę, niż sprawy ludzkiego sumienia. Jednocześnie przypominamy Radnym, iż każdy obywatel, co gwarantuje Konstytucja RP z 1997 r., ma prawo do własnych poglądów na wiele kwestii społecznych – Radni nie powinni narzucać swoich poglądów innym obywatelom. Szanujmy swoją odrębność.

 

Na wstępie chcemy wyraźnie zaznaczyć, że zdecydowanie nie zgadzamy się z Radnym Misiakiem, który twierdzi, iż najważniejszą rzeczą na świecie jest obrona życia nienarodzonego. Uważamy ponad wszelką wątpliwość, że najważniejszą sprawą na świecie jest OBRONA ŻYCIA NARODZONEGO.

 

Obecna ustawa, obowiązująca już ponad 20 lat, jest wynikiem wielkiego kompromisu różnych środowisk, w tym również kościelnych. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczających przerywanie ciąży, w sposób klarowny definiuje sytuacje, w których zabieg aborcji jest dopuszczalny i legalny. Ustawa nie nakazuje aborcji, ani nie zachęca do jej dokonywania.

Poza tym dziwi nas niezmiennie fakt, iż najwięcej o życiu i prawach kobiet mają do powiedzenia starsi mężczyźni w osobach Radnych Tomaszowa Mazowieckiego, których owa tematyka nie dotyka w sposób bezpośredni. Nie zaobserwowaliśmy w tym zakresie żadnej aktywności kobiet będących Radnymi Miasta Tomaszów Mazowiecki (pomijamy rzecz jasna starsze panie wspierające apel i zasiadające na widowni).

 

Wobec powyższego, Szanowny Panie Prezydencie Tomaszowa Mazowieckiego, szanowni Wiceprezydenci, a przede wszystkim Pani Wiceprezydent Szymańska, Panie Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady Miejskiej, pragniemy Państwu uzmysłowić, że kobiety w Polsce są mądre, odpowiedzialne i samodzielne, i starają się również być niezależne. Chcą mieć wybór w kwestiach dotyczących tak fundamentalnych spraw jak ich życie. Państwo i wszelka władza, w tym samorządowa powinna je w tym wspierać i chronić.

Cieszą nas niezmiernie słowa jednego z Radnych mówiące o wielkim szacunku dla kobiet, jednakże dziwi fakt, że kwestia tego szacunku musi być omawiana na sesji Rady  Miejskiej, a nie jest postrzegana jako wynikająca z kanonów wychowawczych czy współżycia międzyludzkiego. Skoro jednak już wspomniano o tym szacunku, może należałoby być konsekwentnym i szanować przede wszystkim fundamentalne prawo kobiet o stanowieniu o sobie?

 

Prosimy o zrozumienie, że kwestia zabiegu usunięcia płodu ludzkiego, którą matka ma prawo wziąć pod uwagę w sytuacjach skrajnych, jak np. wybór między jej życiem a zarodka ludzkiego/płodu, lub życie z piętnem przemocy i gwałtu, który był powodem zapłodnienia kobiety, to nie są sytuacje banalne i proste dla kobiet. Kryją się za nimi często wielkie ludzkie tragedie i powinny pozostać kwestią sumienia i życia kobiet.

 

Dobrze wiemy, że zarówno władze państwowe, jak i samorządowe, nie wywiązują się ze wsparcia i niesienia pomocy kobietom w trudnych momentach życiowych. Często działania takie są pozorne i krótkotrwałe, brak jest systemowych rozwiązań. Kobiety mogą liczyć jedynie na organizacje pozarządowe i własne siły.

 

Często brakuje przy nich mężczyzn/ojców, którzy wycofują się z relacji z powodu nie poradzenia sobie z odpowiedzialnością za inne życie, czasem chore, niepełnosprawne. Matka wycofać się nie może. A nawet gdyby spróbowała, jak wyraźnie podkreślił Radny Feliński, oddać dziecko,  jest poddawana ostracyzmowi społecznemu, bo w tym kraju matka musi radzić sobie z problemami, nawet ponad jej siły.

 

Inną kwestią jest jakość opieki nad porzuconymi dziećmi, która spada na barki raczej biednych i często biernych samorządów. Jeśli dochodzi do tego ewentualna choroba czy upośledzenie naprawdę trudno tu mówić o godnym taktowaniu ludzkiego życia. Odsyłamy radnego Felińskiego do programów interwencyjnych, w których wielokrotnie już wykazywano bestialskie wręcz traktowanie ludzi w ośrodkach opiekuńczych, ludzi starszych, bezbronnych, schorowanych, upośledzonych. Nawet na naszym tomaszowskim podwórku widzimy, że ludzie potrzebujący opieki i pomocy są razem z ich potrzebami i problemami marginalizowani przez władze. Może w tych kwestiach Radny poruszyłby swe katolickie sumienie i wsparł pomocą np. osoby niepełnosprawne w sposób realny, a nie poprzez rzucanie pustych słów i złotych sentencji w eter publiczny.

XXX sesja Rady Miasta Tomaszów Mazowiecki, na której wystosowano w/w apel, rozpoczęła się może nie bez przyczyny wystąpieniem zdesperowanych członków tomaszowskiego Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, których po raz kolejny próbuje się usunąć z miejsca ich siedziby i Warsztatów Terapii Zajęciowej, które prowadzone są obecnie dla 60 osób, a mogłyby i dla większej ilości. Jednakże chętni są odsyłani z kwitkiem ze względu na niewystarczająca powierzchnię, zbyt małe miejsce dla zwiększenia liczby uczestników. Prosimy zatem o odniesienie się najpierw do tej sytuacji i o realne wsparcie istniejącego już ludzkiego życia. Stawianie siebie w roli sumienia kobiet, rozliczania ich z ciężkich decyzji o donoszeniu nieprawidłowo rozwijających się ciąż lub ciąż zagrażających bezpośrednio ich życiu nie powinno zaprzątać umysłów Radnych, zwłaszcza płci męskiej.

 

Radny Rybak zaskoczył nas informacjami z życia intymnego matki Cristiana Ronaldo i matki Jana Pawła II. Pozostawimy to jednak bez komentarza oprócz jednej uwagi – czytanie prasy brukowej jak widać nie poszerza wiadomości z zakresu rozwoju płodu ludzkiego (kwestie zygoty, zarodka, płodu nauka omówiła już dawno temu).

 

Z całą pewnością natomiast podpisujemy się pod słowami Pierwszej Damy – śp. Marii Kaczyńskiej, która mówiła o powadze problemu, poszanowaniu kobiet i ich decyzji w kwestii aborcji, wskazując na konieczność uwzględnienia złożoności sytuacji, których w życiu przewidzieć się nie da żadnym zapisem prawnym.

Nie traktujcie przesłań osób, na których nazwisko tak często się powołujecie – w sposób wybiórczy i interesowny. To po prostu nieetyczne.

 

Zaostrzenie ustawy aborcyjnej nie zmniejszy ilości aborcji. Jesteśmy przekonani, że Polki które będą chciały mimo wszystko dokonać tego zabiegu, będą szukały pomocy w innych państwach, albo dokonają ich w tzw. podziemiu aborcyjnym, narażając swoje życie na niebezpieczeństwo i niewłaściwa opiekę medyczną.

Boimy się również, że ofiary bestialskich gwałtów będą kryły sprawców, aby nikt nie dowiedział się o ewentualnej niechcianej ciąży, co znacznie utrudni pracę organom ścigania i pozostawi sprawców na wolności nie ponoszących żadnych konsekwencji za swoje straszne czyny.

 

Jeszcze raz głośno i wyraźnie zaznaczamy, że dopuszczalność aborcji, o której mówi obowiązująca ustawa, NIE JEST absolutnie zachętą do jej wykonywania. To jedna z możliwości, które stoją przed kobietą w tej jakże trudnej pod każdym względem decyzji. Władza nie może być głosem sumienia obywateli.

Państwo ma obowiązek zapewnienia swym obywatelom poczucia bezpieczeństwa i jak najlepszej opieki, w tym również medycznej, a przede wszystkim wsparcia i ochrony życia, życia już narodzonego i istniejącego.

 

 


Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Secured By miniOrange