Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Nie chcą ulicy Oskara Lange. Wniosek trafił do rady miejskiej

Nie chcą ulicy Oskara Lange. Wniosek trafił do rady miejskiej
24 października
13:33 2015

29 października, na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni zajmą się m.in. wnioskiem o zmianę nazwy ulicy Oskara Lange z którym wystąpiło Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

Urodzony 27 lipca 1904 w Tomaszowie Mazowieckim, Oskar Ryszard Lange to postać kontrowersyjna. Zajął niewątpliwie czołowe miejsce w gronie najwybitniejszych ekonomistów XX wieku. Jego dokonania na tym polu dostrzeżone były nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Lange był też politykiem, posłem na Sejm PRL I, II, III i IV kadencji, oraz członkiem KC PZPR i Rady Państwa PRL, a także agentem NKWD (ps. Przyjaciel).

Z pewnością współpraca ze służbami bezpieczeństwa, radzieckim wywiadem i komunistycznymi władzami budzi najwięcej kontrowersji. To właśnie ta niechlubna przeszłość leży u podstaw wniosku złożonego w Urzędzie Miasta przez grupę mieszkańców, którzy domagają się zmiany nazwy ulicy.
Podczas czwartkowej sesji radni podejmą również uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania na przebudowę ulicy. O. Lange, którą powiat tomaszowski zaplanował na 2016 rok.

 

Porządek porządek sesji – 29 października, godz. 11.

  1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
  2. Przedstawienie porządku obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.
  3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 2015 roku.

Część I sesji
4.1.Wręczenie nagród zawodniczkom Uczniowskiego Klubu Sportowego „VICTORIA” za zdobycie II miejsca w Pucharze ZPRP Młodziczek 2015;
4.2.Wręczenie nagród zawodnikom Klubu Sportowego „LECHIA” za zdobycie Mistrzostwa Polski w Mini Siatkówce w dwójkach.

Część II sesji – merytoryczna
5. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Oskara Langego (droga powiatowa 4340E).
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”;
9. Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wyboru ławników sądów powszechnych.
1) Stanowisko zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
2) Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. P. Zbigniewa Sz.);
3) Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. P. Wojciecha J.);
4) Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. P. Jadwigi K.);
5) Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. P. Renaty Katarzyny M. Sz.);
6) Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. P. Jacka K.);
7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.;
10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXI/263/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich zlokalizowanych na Placu Gabriela Narutowicza oraz przy ulicach Mazowieckiej i Akacjowej w Tomaszowie Mazowieckim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy J.U. Niemcewicza.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Północnej (dot. Północnej nr 55-61).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Północnej (dot. Północnej nr 27-33).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Spalskiej – Kamiennej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nowy Port nr 39.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/405/05 roku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Oskara Lange położonej w Tomaszowie Mazowieckim.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.
20. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z kadencji 2014 – 2018 za miesiąc grudzień 2014 i I półrocze 2015 roku.
21. Informacja o wynikach głosowania na pozytywnie zweryfikowane projekty złożone w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.
22. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.
23. Informacja Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.
24. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
25. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
26. Interpelacje i wnioski radnych.
27. Korespondencja i sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa