Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Nowe okręgi wyborcze w Tomaszowie

Nowe okręgi wyborcze w Tomaszowie
03 kwietnia
19:59 2018

Podczas marcowej sesji, radni miejscy przyjęli zaproponowaną przez prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego uchwałę o nowym podziale miasta na okręgi wyborcze.

Jak czytamy w uzasadnieniu „Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 130), zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 nałożyła na radę gminy obowiązek dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie 60 dni od dnia wejście w życie ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018r. (…). Zgodnie z powyższymi zasadami Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki została podzielona na 3 okręgi wyborcze, w których wybiera się radnych w liczbie: w I okręgu wyborczym 8, w II okręgu wyborczym 8, w III okręgu wyborczym 7. (…) Przy podziale miasta kierowano się granicami dotychczasowego podziału miasta
na stałe obwody głosowania”.

 

Na ustalenia Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

 

Poniżej zamieszczamy całość uzasadnienia oraz podział gminy na okręgi wyborcze:

 

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 130), zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 nałożyła na radę gminy obowiązek dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie 60 dni od dnia wejście w życie ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018r.

Zgodnie z art. 417 §  1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.
z 2017r., poz. 15 ze zm.)  okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy, z kolei z brzmienia art. 418 §  2 wynika, iż dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych.

Podziału gminy na okręgi wyborcze dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi
w art.  419  §  2, zgodnie z którym: podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem art. 417 i następujących zasad:

1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej;

2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba radnych wybieranych
w okręgach przewyższa liczby wynikające z art. 373 i art. 418 § 2, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza; w przypadku gdy liczba mandatów jest mniejsza od wynikającej z art. 373 i art. 418 § 2, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa jest największa.

Zgodnie z powyższymi zasadami Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki została podzielona na 3 okręgi wyborcze, w których wybiera się radnych w liczbie: w I okręgu wyborczym 8, w II okręgu wyborczym 8, w III okręgu wyborczym 7.

Przy podziale miasta kierowano się granicami dotychczasowego podziału miasta
na stałe obwody głosowania.

Ponadto dokonano zmian nazw niektórych ulic, które nastąpiły po podjęciu dotychczas obowiązującej uchwały  w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze. Zmiany te wynikają z uchwały nr XXII/227/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016r., poz. 599), a także z  Uchwały Nr XLIV/401/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z którą nazwę ulicy Oskara Lange zmieniono na nazwę ulicy Wandy Panfil (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017r., poz. 2524) oraz Uchwały Nr  XLIV/402/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z którą nazwę ulicy Teodora Duracza zmieniono na nazwę ulicy Wilanowska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017r., poz. 2525).

W dniu 14 marca 2018r.  projekt podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
na okręgi wyborcze został uzgodniony i zaakceptowany przez Komisarza Wyborczego
w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

 

PODZIAŁ GMINY MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI NA OKRĘGI WYBORCZE ORAZ USTALENIE ICH NUMERÓW, GRANIC I LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM

 

– liczba mieszkańców gminy ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy, na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze – 60549

– liczba wybieranych radnych – 23

– norma przedstawicielstwa dla gminy (liczba mieszkańców: liczba wyb. radnych) – 2632

 

Nr okręgu Granice okręgu Liczba mieszkańców okręgu (ogółem) Liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym
I. 11-go Listopada,

Adama,

Agatowa,

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 43 do końca
i od nr 42 do końca,

Aliny,

Ametystowa,

Andrzeja,

Anny,

Barbary,

Bartłomieja,

Batalionów Chłopskich,

Bezdomna,

Bluszczowa,

Bogumiła,

Bohaterów Getta Warszawskiego,

Botaniczna,

Bracka,

Brylantowa,

Brzozowa,

Bursztynowa,

Celiny,

Cezarego,

Ciepła,

Damazego,

Danuty,

Dąbrowska od nr 1 do 57, od nr 59 do końca i od nr 2 do 54,

Diamentowa,

Doktora Jana Serafina Rodego,

dr. Karola Benniego,

dr. Seweryna Sterlinga,

Dywanowa,

Działkowa,

Edwarda,

Elżbiety,

Flory,

Frycza Modrzewskiego,

Gajowa,

gen. Józefa Bema,

gen. Józefa Sowińskiego,

gen. Władysława Sikorskiego,

Górna od nr 25 do końca i od nr 18 do końca,

Graniczna,

Grażyny,

Grzegorza,

Haliny,

Henryka,

Hetmańska,

Husarska,

Ignacego,

Ireny,

Irysowa,

Jadwigi,

Jagodowa,

Jana,

Jana Karola Chodkiewicza,

Jana Pawła II,

Jana Sobieskiego,

Jaśminowa,

Jerzego,

Jeżynowa,

Joanny,

Jolanty,

Józefowska,

Juliusza Słowackiego od nr 51 do końca i od nr 44 do końca,

Kaktusowa,

Kalinowa,

Kamila,

Kanonierów,

Katarzyny,

Kmicica,

Konwaliowa,

Kopalna,

Koralowa,

Kotlinowa,

Krokusowa,

ks. Piotra Ściegiennego,

Kwarcowa,

Lawendowa,

Lecha,

Legionów od nr 21 do 35, od  nr 57 do końca  i od nr 16 do 32, od nr 58 do końca

Leona Witolda May’a,

Lewa,

Liliowa,

Lucyny,

Ludowa,

Ludwika Zamenhofa,

Ludwikowska,

Łąkowa,

Mazowiecka od nr 1 do 5 i od nr 2 do 2c,

Łucji,

Łukasza,

Macieja,

Magdaleny,

Malinowa,

Na Skarpie,

Nagórzycka,

Natalii,

Nefrytowa,

Nikodema,

Odkrywkowa,

Ogrodowa,

Olgi,

Opalowa,

Pauliny,

Pawła,

Perłowa,

Pod Grotami,

Podleśna,

Pogodna,

Polna nr 31 do końca i od nr 36 do końca,

Pomorska,

Poziomkowa,

Przejazd Dąbrowski,

Przemysłowa,

Przędzalniana,

Przyrodnicza,

Pusta,

Renaty,

Robotnicza,

Rolna,

Romana,

Różana,

Rubinowa,

Rumiankowa,

Rycerska,

Sabiny,

Sasankowa,

Skrzetuskiego,

Słoneczna,

Smardzewicka,

Smugowa,

Stanisława Żółkiewskiego,

Starowiejska,

Stefana Batorego,

Stefana Czarnieckiego,

Stefana,

Stokrotki,

Stolarska,

Strzelecka od nr 21 do końca i od nr 2 do końca,

Synów Pułku,

Sypka,

Szafirowa,

Szarotki,

Szklarska,

Szkolna od nr 3 do końca i od nr 14 do końca,

Szmaragdowa,

Szymanówek,

Śląska,

Św. Antoniego od nr 77 do końca i od nr 68 do końca,

Teresy,

Tomasza,

Tulipanowa,

Turkusowa,

Ułańska,

Utrata,

Wacława,

Wandy Panfil,

Wierzbowa,

Wodna

Wola Wiaderna,

Wołodyjowskiego,

Zagłoby,

Zielona,

Ziemowita,

Zwierzyniecka

Źródlana,

Żwirki i Wigury,

Żwirowa

 

21 563 8
II. 25 Pułku Armii Krajowej,

Adama Mickiewicza,

Białobrzeska,

Błażeja Stolarskiego,

Boczna,

Bolesława Chrobrego,

Borek,

Brukowa,

Cegielniana,

Cekanowska,

Ciasna,

Cisowa,

Cmentarna,

Czarna,

Czysta,

Dębowa,

Długa,

Dobra,

Dojazd,

Drewniana,

Dworcowa,

Dzieci Polskich,

Fryderyka Chopina,

Garbarska,

Gdyńska,

Gen. Grota-Roweckiego,

gen. Romualda Traugutta,

Gęsia,

Gliniana,

Główna,

Gminna,

Grzybowa,

Handlowa,

Helska,

Henrykowska,

Hugo Kołłątaja,

inż. Bohdana Apolinariusza Łozińskiego,

J. U. Niemcewicza,

Jagiellońska,

Jana Kilińskiego,

Jasna,

Jelenia,

Juliana Tuwima,

Kamienna,

Kazimierza Pułaskiego,

Klonowa,

Kolejowa,

Kombatantów,

Konstantego Koplina,

Konstytucji 3 Maja,

Koszykowa,

Kowalska,

Krańcowa,

Krawiecka,

Kręta,

Krucza,

Krzywa,

ks. Ignacego Jana Skorupki,

Ks. J. Popiełuszki,

Kwiatowa,

Leśna,

Lipowa,

Lisia,

Literacka,

Lubocheńska,

Luboszewska,

Łączna,

Marii Bohuszewiczówny,

Marii Konopnickiej,

Marii Skłodowskiej-Curie,

Michałowska,

Mikołaja Reja,

Milenijna,

mjra Hubala,

Młodzieżowa,

Myśliwska,

Nadrzeczna,

Niebrowska,

Norberta Barlickiego,

Nowa,

Nowowiejska od nr 29 do końca i od nr 28 do końca,

O. M. Kolbe,

Odległa,

Okopowa,

Okrzei,

Opoczyńska,

Peryferyjna,

Piaskowa,

Piastowska,

Piotra Bardowskiego,

Piotra Pliszczyńskiego,

Plac Kopernika,

płk. Stanisława Hojnowskiego,

Podgórna,

Podoba,

Poprzeczna,

Północna,

Radomska,

Radosna,

Rawska,

Rocha Paszkowskiego,

Romanówek,

Romualda Mielczarskiego,

Równa,

Seweryna Dziubałtowskiego,

Sienna,

Smolna,

Smutna,

Sosnowa,

Spalska,

Spokojna,

Stanisława Dubois,

Stanisława Narewskiego,

Stanisława Staszica,

Stefana Kałużyńskiego,

Stefana Żeromskiego

Strefowa,

Sucha,

Szarych Szeregów,

Szczęśliwa od nr 1 do 127 i od nr 2 do 112,

Szeroka,

Szewska,

Ślusarska,

Świeża,

Tamka,

Teresy Gabrysiewicz,

Tomasza Ostrowskiego,

Torowa,

Twarda,

Ugaj,

Ujezdzka,

Walerego Wróblewskiego,

Wapienna,

Warszawska,

Władysława Łokietka,

Wąwalska,

Widok

Wilanowska,

Wilcza,

Wincentego Witosa,

Witolda Białego,

Włókiennicza,

Wolna,

Wrzosowa,

Wspólna,

Wysoka,

Wzgórze

Zacisze od nr 29 do końca i od nr 62 do końca,

Zajęcza

Zakątna,

Zaułek,

Zawadzka od nr 1 do 101 i od nr 2 do 106,

Zbocze

Zgodna,

Zygmunta Sierakowskiego,

Żelazna,

Żurawia

20 517 8
III. Akacjowa,

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 1 do 41 i od nr 2 do 40,

Armii Krajowej,

Bartosza Głowackiego,

Berka Joselewicza,

Bociania,

Bogusława Meca,

Bohaterów 14 Brygady,

Browarna,

Bukowa,

Chemików,

Chłodna,

Ciesielska,

Czołgistów,

Dolna,

dra Michała Biernackiego,

Elizy Orzeszkowej,

Fabryczna,

Farbiarska,

Gen. J. Hallera,

Górna od nr 1 do 23 i od nr 2 do 16,

Grabowa,

Grunwaldzka,

Hoża,

Inżynierska,

Jałowcowa,

Jarzębinowa,

Jerozolimska,

Jodłowa,

Juliusza Słowackiego od nr 1 do 49 i od nr 2 do 42,

Kasztanowa,

Kępa,

Krótka,

Krzyżowa,

ks. Stanisława Grada,

Legionów od nr 1 do 19 i od nr 37 do nr 55 i od nr 2 do 14 i od nr 34 do nr 56,

Leszczynowa,

Letnia,

Ligi Morskiej i Rzecznej,

Majowa,

Mała,

Mazowiecka od nr 7 do końca i od nr 4 do końca,

Miła,

Mireckiego,

Modra,

Morelowa,

Mostowa,

Murarska,

Nadpiliczna,

Niecała,

Niska,

Nowowiejska od nr 1 do 27 i od nr 2 do 26,

Nowy Port,

Obwodowa,

Olgi i Andrzeja Małkowskich,

Orla,

Osiedlowa,

P.C.K.,

P.O.W.,

Parkowa,

Partyzantów,

Piekarska,

Piękna,

Plac Gabriela Narutowicza,

Plac Tadeusza Kościuszki,

Polna od nr 1 do 29 i od nr 2 do 34,

Prawa,

Prezydenta Ignacego Mościckiego,

Prof. T. Seweryna,

Prosta,

Przeskok,

Ruda,

Rybaki,

Rzeźnicza,

Siedmiodomki,

Spacerowa,

Strzelecka od nr 1 do 19,

Szczęśliwa od nr 129 do końca i od nr 114 do końca,

Szkolna nr 1 i od nr 2 do 12

Środkowa,

Św. Antoniego od nr 1 do nr 75 i od nr 2 do nr 66

Świerkowa,

Tadeusza Kawki

Techniczna,

Tkacka,

Topolowa,

Ustronie,

Wiejska

Willowa,

Wschodnia,

Zacisze od nr 1 do 27 i od nr 2 do 60

Zagajnikowa

Zapiecek,

Zawadzka od nr 103 do końca i od nr 108 do końca,

Zdrojowa,

Zgorzelicka,

Żytnia

 

18 469

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu