Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta już w poniedziałek!

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta już w poniedziałek!
16 września
12:40 2015

Po raz pierwszy w tym roku odbędzie się sesja Młodzieżowej Rady Miasta.  Młodzi radni spotkają się w  sali obrad Urzędu Miasta w poniedziałek, 21 września o 14.00. W trakcie sesji wybrane zostanie prezydium rady. 

Proponowany porządek obrad I inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2. Wręczenie zaświadczeń radnym o wyborze do MRM.
3. Złożenie ślubowania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zabranie głosu przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dwóch  Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miasta.


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa