Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Plac Kościuszki – przedłużenie terminu zakończenia robót

Plac Kościuszki – przedłużenie terminu zakończenia robót
17 września
13:45 2014

Miasto Tomaszów Mazowiecki przychyliło się do wniosku Przedsiębiorstwa Budowlano-Remontowego SKO-BUD o przedłużenie terminu zakończenia robót budowlanych związanych z przebudową płyty Placu Kościuszki do dnia 30.10.2014 r. Wykonawca uzasadnił swoją propozycję wystąpieniem szeregu robót nieprzewidzianych, w szczególności odkryciem szczeliny przeciwlotniczej, ekshumacją szczątków 53 osób i wyburzeniem fundamentu pomnika w centralnej części placu.

Wszystkie te roboty realizowane były jako dodatkowe i wymagały przeprowadzenia szeregu czasochłonnych procedur i uzgodnień, uniemożliwiając realizację planowych robót budowlanych ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Korzystając z planowanego opóźnienia zlecone zostało opracowanie projektu zamiennego do wcześniej przyjętych rozwiązań w celu poprawienia funkcjonalności obiektów powstających w wyniku przebudowy.

Dodatkowo w wyniku dokonywanych uzgodnień planowana jest zmiana lokalizacji części złączy kablowych (skrzynek zasilających) i przysuniecie ich do budynków (w uzgodnieniu z właścicielami i zarządcami) co poprawi estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej.

Źródło: Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.
Foto: Archiwum Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu