Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
19 lutego
08:52 2015

25 lutego 2015 roku (środa) o godz. 12.00 w sali nr 22 Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16 odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z następującym porządkiem obrad.

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.

 2. Przedstawienie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej.

 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia
  28 stycznia 2015 roku.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Nowy Port nr 48.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. św. Antoniego nr 65/67.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej nr 70, ul. Warszawskiej
  nr 68, 68A i 68B.

 7. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich” za 2014 rok.

 8. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  na lata 2014 – 2015” za 2014 rok.

 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2014 rok.

 10. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata
  2013 – 2015” za 2014 rok.

 11. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016”
  za 2014 rok.

 12. Apel w sprawie poparcia inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości o poddanie
  pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” i Polskiej Ziemi.

 13. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
  oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

 14. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
  i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.

 15. Interpelacje i wnioski radnych.

 16. Korespondencja i sprawy różne.

 17. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej.

Skomentuj

Archiwa

Secured By miniOrange