Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Prezydent Marcin Witko z wotum zaufania i absolutorium

Prezydent Marcin Witko z wotum zaufania i absolutorium
27 czerwca
09:33 2022

Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego w czasie LIX sesji miejskiego samorządu, która odbyła się 23 czerwca 2022 roku, udzieliła prezydentowi Marcinowi Witko wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Sesja absolutoryjna to jedna z najważniejszych sesji w roku. W pierwszej jej części odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki za 2021 rok.

Po kilkugodzinnej dyskusji nad raportem o stanie gminy w głosowaniu uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi Marcinowi Witko wotum zaufania, 16 radnych było za, natomiast 7 przeciw.
Podczas LIX sesji miejskiego samorządu odbyło się również głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z jego wykonania, które przedstawiła skarbnik miasta, a także stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz po dyskusji związanej ze zgłaszanymi uwagami (stanowiskami klubów radnych) do wykonania budżetu za 2021 rok, 16 radnych zagłosowało za udzieleniem prezydentowi Marcinowi Witko absolutorium, 7 natomiast było przeciw.

 


Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu