Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Rady Nadzorcze TTBS i MZK odwołane

Rady Nadzorcze TTBS i MZK odwołane
28 kwietnia
14:28 2015

Prezydent miasta Marcin Witko podjął decyzję o odwołaniu Rad Nadzorczych TTBS i MZK

Przewodniczącym Rady Nadzorczej TTBS został Krzysztof Kozłowski (32 lata, wykształcenie wyższe prawnicze, doktor nauk prawnych, wpisany na listę adwokatów, były członek Rady Nadzorczej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości), jego zastępcą Maciej Mieczkowski (wieloletni pracownik Urzędu Miasta), członkiem Jadwiga Borkowska. Nowa Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym powierzyła funkcje prezesa zarządu Kamili Kondejewskiej dotychczasowej prokurent spółki, wiceprezesem został pan Edward Pietrzyk (były wójt gminy Czerniewice, od dawna związany z branżą budowlaną, posiada doświadczenie zarówno w prowadzeniu jak i nadzorowaniu inwestycji).

Większość zażaleń zgaszanych przez mieszkańców na instytucje miejskie dotyczyła działalności spółki TTBS i w związku z tym konieczne było podjecie odpowiednich decyzji – mówi prezydent Marcin Witko

Również w MZK powołano nową Radę Nadzorczą. Przewodniczącym został Adam Sojka (obecnie prezes Roldrobu, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w TTBS), wiceprzewodniczącym Paweł Olejnik a członkiem Robert Urbański (wieloletni pracownik Urzędu Miasta).
Prezes Jarosław Jopek pozostał na stanowisku, zastępcą prezesa został Rafał Bałazy (39 lat, Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach: organizacji i zarządzania/ branża telekomunikacyjna/, obsługi projektów finansowanych z funduszy europejskich /firmy consultingowe/, pozyskiwania i obsługi inwestorów /specjalna strefa ekonomiczna.

Moim założeniem jest to, aby spółki zajęły się również pozyskiwaniem środków unijnych na swoją działalność. To główne zadania jakie im postawiłem, z wyjątkiem spółki Wod-Kan, która już prowadzi duży projekt – dodaje Witko


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu