Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Studenci Filii UŁ poznawali zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej w Tomaszowie

Studenci Filii UŁ poznawali zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej w Tomaszowie
03 czerwca
16:43 2015

Tomaszowscy urzędnicy miejscy spotkali się ze studentami z Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz. Prelekcja została zorganizowana na prośbę studentów. Urzędnicy odpowiadali na szereg pytań dotyczących transportu publicznego i zarządzania miastem.

Przyszli adepci zarządzania dowiedzieli się m.in. jak wygląda tworzenie szeroko pojętej strategii transportowej miasta w praktyce, oraz jak przedstawiają się wyniki badań zleconych przez miasto w celu poprawy rozkładu sieci transportu publicznego.

spotkanie-ze-studentami_004

Na pytania odpowiadali Jakub Zięba kierownik biura Działalności Gospodarczej, Jakub Olczyk kierownik Biura Partnerstwa i Rozwoju oraz Robert Urbański kierownik Biura Audytu Wewnętrznego.

Spotkanie zorganizowaliśmy z inicjatywy studentów. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim funkcjonowania w Tomaszowie komunikacji miejskiej. Pytania dotyczyły planów na przyszłość, obecnego stanu rzeczy, myślę, że takie spotkania powinny odbywać się jak najczęściej –  mówi Jakub Zięba kierownik Biura Działalności Gospodarczej

spotkanie-ze-studentami_003

Studenci wraz ze swoją opiekunką dr Dorotą Żelazną – Jochim chętnie zadawali pytania i przekazywali swoje spostrzeżenia oraz sugestie dotyczące zarówno samego transportu, jak również działań marketingowych, które miałyby pomóc w rozpropagowaniu informacji dotyczących przyszłych zmian w komunikacji miejskiej Tomaszowa.

Część naszych przedmiotów dotyczy funkcjonowania administracji samorządowej, zarządzania w administracji publicznej. Uznaliśmy, że możliwość bezpośredniego spotkania się z urzędnikami i zadania im pytań dotyczących funkcjonowania transportu publicznego byłoby ciekawe. Mamy taki przedmiot jak logistyka miejska, tam uczymy się właśnie o polityce transportowej miasta i znając ją teoretycznie, chcieliśmy też praktycznie zobaczyć przykłady wykorzystania tej polityki, jest to niezwykle ciekawe- powiedziała po spotkaniu dr Dorota Żelazna-Jochim – adiunkt w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie

spotkanie-ze-studentami_001

Spotkanie ze studentami może być tylko dobre. Mają świeże podejście do pewnych problemów, zwracają uwagę na rzeczy, które praktykom wydają się oczywiste, a czasami umykają. Pierwsza część spotkania dotyczyła polityki transportowej, druga część, bardziej ogólna dotyczyła planowania strategicznego i zarządzania miastem jako organizmem. Z zadawanych pytań wynika, że młodzież jest bardzo zainteresowana, aktywnie poszukuje informacji, ma ciekawe uwagi i chce aktywnie włączać się w procesy zarządzania miastem – podsumował Jakub Olczyk kierownik Biura Partnerstwa i Rozwoju

 


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu