Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Sztab Komitetu Małgorzaty Kidawy Błonskiej w powiecie tomaszowskim powołany

Sztab Komitetu Małgorzaty Kidawy Błonskiej w powiecie tomaszowskim powołany
10 lutego
18:33 2020

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego: Arkadiusz Gajewski jest osobą wyznaczoną do koordynowania kampanii Małgorzaty Kidawy Błońskiej na terenie okręgu senackiego 29 czyli powiatów: Rawski, Skierniewicki, Opoczyński, Tomaszowski.  Kontakt: 509564588 , email: gajarek@tlen.pl 

Na terenie Powiatu Tomaszowskiego wyborczym pełnomocnikiem kandydatki na Prezydenta Polski Małgorzaty Kidawy Błońskiej jest Radna Rady Miejskiej Pani Agnieszka Walasik.  

Zarazem informuję, że na teren Powiatu Tomaszowskiego powołany został Powiatowy Sztab Wyborczy kandydatki na Prezydenta Polski Małgorzaty Kidawy Błońskiej w składzie

1. Przewodnicząca: Barbara Klatka – radna Rady Miejskiej Tomaszowa;

2. Wiceprzewodnicząca: Beata Szczukocka;

3. Kontakt z mediami lokalnymi: Adrian Witczak – radny Rady Miejskiej Tomaszowa;

4. Kontakty z samorządami i organizacjami społecznymi: Paweł Łuczak – radny Powiatu Tomaszowskiego;

5. Media społecznościowe: Adam Pierzchała;

6. Akcja banerowa i plakatowa: Mirosław Wojciechowski;

7. Sprawy programowe: Bogna Hes – radna Powiatu Tomaszowskiego.

8.-12 Członkowie: Sylwia Koszarna „Nowoczesna”, Ewa Poniatowska „Inicjatywa Polska”, Beata Bilska „Zieloni”. Piotr Zimny, – radny Gminy Ujazd;, Piotr Krotosz – radny Gminy Inowłódz. 

Prosimy osoby chętne do pomocy i wsparcia kampanii prezydenckiej Małgorzaty Kidawy Błońskiej o kontakt z Powiatowym Sztabem pod adresem email:  awalasik77@o2.pl lub barbara_klatka@wp.pl lub bezpośrednio z członkami Sztabu.


Arkadiusz Gajewski – informacja prasowa

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa