Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Walka ze smogiem. Kilkaset osób na spotkaniu dotyczącym dotacji na wymianę pieców

Walka ze smogiem. Kilkaset osób na spotkaniu dotyczącym dotacji na wymianę pieców
Luty 16
19:06 2017

Specjaliści z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, prezydent Marcin Witko, prezes Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej i pracownicy Urzędu Miasta odpowiadali wczoraj (15 lutego) na pytania mieszkańców dotyczące możliwości  dofinansowania m.in. wymiany pieców węglowych lub przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Na spotkanie przyszło kilkaset osób.

Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mogą składać wstępne deklaracje o dofinansowanie. Są one potrzebne do aplikacji o środki na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, którą przygotowuje Urząd Miasta.

Do 40 proc. dopłaty do wymiany starych pieców

W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Urząd Miasta będzie zabiegał o dofinansowanie na wymianę lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Środki będzie również można przeznaczyć na podłączenie istniejących obiektów do sieci ciepłowniczej lub gazowej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Będzie ono udzielone w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W ramach programu będzie można wymienić dotychczasowe źródła ciepła na kotłownię węglową, kotłownię olejową, kotłownię na biomasę, ogrzewanie elektryczne czy odnawialne źródło energii, jedynie w przypadku gdy nie ma możliwości podłączenia nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, do miejskiej sieci ciepłowniczej lub do sieci gazowej.

Warunkiem realizacji programu jest pozyskanie przez miasto środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Można składać wstępne deklaracje

Do końca lutego, mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mogą składać deklaracje o dofinansowanie. Są one niezobowiązujące, więc każdy, kto rozważa taką inwestycję, może złożyć dokument w kancelarii Urzędzie Miasta (ul. P.O.W. 10/16, parter, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, w środy dodatkowo do godz. 17). Deklaracje można pobrać TUTAJ i w magistracie.

Osoby, które teraz złożą deklarację, będą miały pierwszeństwo w dalszych etapach programu.

Co ważne, inwestycję będzie można zrealizować w cyklu dwuletnim, w latach 2017-2018.

 

Więcej informacji na temat programu można również uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta (budynek C, I piętro, pokój nr 11, nr tel. 44 724-23-11 wew. 262 lub 242, kom. 605 444 158).

Pobierz deklarację

 

Źródło UM w Tomaszowie Maz.

Zobacz również

Skomentuj

Archiwa