Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Weronika Marczuk i Marcin Gortat. CZY TWÓJ 1% WSPIERA LOKALNE FUNDACJE?

Weronika Marczuk i Marcin Gortat. CZY TWÓJ 1% WSPIERA LOKALNE FUNDACJE?
20 marca
12:48 2014

20 marca w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja poświęcona akcji społecznej CZY TWÓJ 1% WSPIERA LOKALNE FUNDACJE? zainicjowanej przez Weronikę Marczuk i Marcina Gortata.

W konferencji wzięli udział inicjatorzy, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, oraz Marek Skrzymowski ze Stowarzyszenia „Granica” z Pabianic i Jarosław Maćkiewicz z Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.

 

Celem akcji jest uświadomienie społeczności jak ważne jest wspieranie lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), których istnienie i działalność jest bardzo ważnym elementem rozwoju miejscowych wspólnot.

 

Ponadto zwrócono uwagę na to, że przy dokonywaniu wyboru często ślepo podążamy za reklamą, a tym samym nie podejmujemy przemyślanych decyzji i swój 1% podatku zamiast skierować do lokalnych, powiatowych czy miejskich organizacji przekazujemy fundacjom spoza terenu powiatu czy województwa.

Dlaczego świadomy wybór lokalnej fundacji jest tak ważny?

Według danych statystycznych za rok 2012 z ponad 7100 OPP i pozyskanych 480000000 zł aż 45% wpłat skierowano do 30 najbardziej reklamowanych fundacji.

Skalę dysproporcji wpływów pomiędzy poszczególnymi fundacjami obrazują uzyskane

przez nie kwoty wpłat z 1% podatku.

Najwyższa kwota to 117 182 981,43 zł

– prawie 1/4 wszystkich środków z 1%!

Najniższa kwota to 40 GROSZY!

W skali kraju:

tylko 35% OPP uzyskało wpływy powyżej 10 000 zł

tylko 6% OPP uzyskało wpływy powyżej 100 000 zł

i tylko niecały % (0,91%) OPP powyżej 1 000 000 zł

W województwie łódzkim w 2012 r. działało ponad 380 OPP,

w tym prawie 180 w samej Łodzi.

Z 1% podatku za rok 2012 otrzymały one

łącznie – 9 725 121,53 zł

średnio – 25 500 zł

w tym spoza Łodzi – 3 139 372,25 zł

średnio – 15 696 zł

Najwyższa kwota – 723 299,13

Najniższa kwota – 16,20

Te dane pokazują jak ważny jest świadomy wybór fundacji na którą przekazuje się część podatku.

Apelujemy więc aby przy rozliczeniu rocznym rozejrzeć się za lokalną organizacją pożytku publicznego i to właśnie jej przekazać swój 1%

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ 1%?

Możliwość przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom pozarządowym, to szansa dla każdego z nas, aby choć w małym stopniu włączyć się w działalność społeczną. Dzięki tej niewielkiej kwocie stowarzyszenia, prowadzące świetlicę dla dzieci z okolicy, przestaną martwić się o nieszczelne okna, miłośnicy sportu zorganizują wyjazd wakacyjny dla młodzieży, osoby niepełnosprawne otrzymają nowy sprzęt rehabilitacyjny, amatorzy muzyki przygotują koncert w parku miejskim, a osoby bezdomne znajdą schronienie w okresie zimowym. Możliwości jest bardzo wiele i to Ty decydujesz, który cel wart jest wsparcia.

Jeżeli chcesz, aby to wszystko wydarzyło się w Twoim Mieście, przekaż Swój 1% dla lokalnych organizacji pożytku publicznego.

 

JAK PRZEKAZAĆ 1%?

Nie trzeba wypełniać przekazów pocztowych !

Nie trzeba robić przelewów !

Nie trzeba wpłacać pieniędzy w banku !

Pozostają do wykonania tylko proste trzy kroki:

Wybierz organizację z naszego miasta, której chcesz przekazać 1%, Wpisz nazwę i numer KRS organizacji w rocznym zeznaniu podatkowym, Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek.

KOMU WARTO PRZEKAZAĆ 1% (wykaz tomaszowskich OPP wraz z obszarami działań zgodnie z danymi z portalu bazy.ngo.pl):

 

Fundacja „Dar Serc”, KRS 0000104323

Obszary działalności: działalność wspierająca w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, ochrona zdrowia, nauka, kultura, ekologia, sport, turystyka, wypoczynek

 

 

Fundacja „N.S.J. – Rodzina”, KRS 0000323481

Obszary działalności: działalność wspierająca w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych

 

 

Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, KRS 0000412793

Obszary działalności:sport, turystyka, wypoczynek

 

 

Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Lider”, KRS 0000216062

Obszary działalności: działalność wspierająca w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, ochrona zdrowia, nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, sport, turystyka, wypoczynek

 

 

Liga Obrony Kraju, KRS 0000086818 (cel szczegółowy: BŁZW – Koło Tomaszów Mazowiecki)

Obszary działalności: przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, nauka, kultura, ekologia, tożsamość, tradycja narodowa, sport, turystyka, wypoczynek, bezpieczeństwo publiczne, prowadzone placówki dla bezrobotnych

 

 

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, KRS: 0000236933

Obszary działalności: sport, turystyka, wypoczynek

 

 

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, KRS 0000133194

Obszary działalności: nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

 

 

Polski Czerwony Krzyż, KRS 0000225587 (cel szczegółowy: Oddział w Tomaszowie Maz.)

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, ochrona praw, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, tożsamość, tradycja narodowa, bezpieczeństwo publiczne

 

 

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, KRS 0000051170 (cel szczegółowy: Koło Terenowe w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona praw, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, sport, turystyka, wypoczynek

 

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki, KRS 0000087884 (cel szczegółowy: Koło Terenowe w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, ochrona zdrowia, ochrona praw, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, nauka, kultura, ekologia, sport, turystyka, wypoczynek

 

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi, KRS 0000159203 (cel szczegółowy: Oddział Miejsko – Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim lub Koło Miejskie nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia

 

 

Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja, KRS 0000187206 (cel szczegółowy: Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona praw, nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność Społeczna, tożsamość, tradycja narodowa, sport, turystyka, wypoczynek, bezpieczeństwo publiczne

 

 

Stowarzyszenie „Mój Tomaszów”, KRS 0000173829

Obszary działalności: nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, KRS 0000287668

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, nauka, kultura, ekologia, sport, turystyka, wypoczynek

 

 

Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek, KRS 0000246090

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia

 

 

Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne, KRS 0000219583

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, sport, turystyka, wypoczynek

 

 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, KRS 0000069581 (cel szczegółowy: Koło w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym, organizowanie zatrudnienia

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim, KRS 0000214510

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, ochrona praw, nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, tożsamość, tradycja narodowa, sport, turystyka, wypoczynek, bezpieczeństwo publiczne

 

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim, KRS 0000070110

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, bezpieczeństwo publiczne

 

 

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, KRS 0000279928 (cel szczegółowy: Koło w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszary działalności: działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, KRS 0000283814 (cel szczegółowy: „Komenda Hufca w Tomaszowie Mazowieckim”)

Obszary działalności: ochrona zdrowia, nauka, kultura, ekologia, sport, turystyka, wypoczynek

 

 

Więcej zdjęć tutaj:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.658415664217068.1073741912.180…
foto: Dariusz Kwapisiewicz

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa