Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Zarząd Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie odwołany

Zarząd Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie odwołany
29 stycznia
13:01 2015

W dniu 29 stycznia 2015r. odbyło się zgromadzenie wspólników w spółce Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. Reprezentując Miasto Tomaszów Mazowiecki, jako wspólnika spółki, Prezydent Miasta Marcin Witko zapoznał się z przebiegiem realizacji projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego.” Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej a jego znaczenie dla miasta jest nieprzecenione.

 
W związku z występującymi opóźnieniami oraz problemami z realizacją projektu dokonano zmian w składzie dotychczasowego organu nadzoru nad spółką, czyli Radzie Nadzorczej. Do organu tego zostali powołani Grzegorz Zarychta na stanowisko przewodniczącego oraz Artur Michalski na stanowisko zastępcy przewodniczącego.
Grzegorz Zarychta
od kilku lat jest radcą prawnym zajmującym się obsługą prawną spółek oraz posiada doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym. Natomiast Artur Michalski jest byłym wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wieloletnim członkiem rad nadzorczych w podmiotach branży wodno-kanalizacyjnej.

 

Zebrana w tym dniu Rada Nadzorcza, podzielając troskę Prezydenta Miasta dokonała zmian w składzie zarządu spółki odwołując Pana Andrzeja Barańskiego oraz Pana Ryszarda Grudzińskiego. W to miejsce powołani zostali Pani Maria Chilińska na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz Pan Tomasz Wenecki na stanowisko Zastępcy Prezesa Spółki.

 

Maria Jolanta Chilińska – osoba z dużym doświadczeniem menadżerskim na stanowiskach kierowniczych w spółkach oraz w samorządzie terytorialnym. Jest długoletnim pracownikiem sektora wodno- kanalizacyjnego. W latach 2003-2007 pełniła funkcję prezesa spółki wodociągowo – kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, a następnie od podstaw tworzyła Milanowskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Milanówku.

 
Tomasz Wenecki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Prawo Integracji Europejskiej, ekspert ds. zarządzania projektami z priorytetów 4. (Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka) oraz 7. (Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego RPO) Dotychczas zatrudniony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych.
Na dotychczasowych stanowiskach pozostali Pan Dariusz Kowalczyk na stanowisku członka rady nadzorczej oraz Pan Waldemar Dębowski pełniący funkcję zastępcy prezesa zarządu spółki.

 

 Źródło: informacja prasowa  Prezydenta Miasta

 
Więcej o projekcie „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” możecie dowiedzieć się z naszego materiału wideo

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu