Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Zmienią uchwałę o płatnym parkowaniu?

Zmienią uchwałę o płatnym parkowaniu?
21 lutego
11:40 2014

26 lutego 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
Najciekawszym z punktów wydaje się być ten o podjęciu uchwały o zmianie uchwały nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.:

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia
  29 stycznia 2014 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących przejęcia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki prowadzenia gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na terenie gmin: Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Lubochnia, Gminy Ujazd, Gminy Wolbórz.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr III/14/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
  w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Wsparcie” Poddziałanie 7.1.1 realizowanego w 2014 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Tomaszowie Mazowieckim w 2013 r.
 10. Sprawozdanie z programu „Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej”.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2013 rok.
 12. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
  oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 13. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
  i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 14. Interpelacje i wnioski radnych.
 15. Korespondencja i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu