Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Będzie modernizacja toru łyżwiarskiego za około 5 mln złotych

Będzie modernizacja toru łyżwiarskiego za około 5 mln złotych
20 czerwca
21:55 2014

Tomaszowski projekt przebudowy toru łyżwiarskiego, polegający w I etapie na modernizacji maszynowni, uzyskał rekomendację do ujęcia w Programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu i został uwzględniony w planie rocznym na 2014 rok z ogólną kwotą planowanego dofinansowania na poziomie 2,5 mln złotych. W dniu dzisiejszym (tj.18 czerwca 2014r.) Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, że Minister Andrzej Biernat zatwierdził plan roczny na rok 2014.

Modernizacja maszynowni Toru Łyżwiarskiego Pilica, o której dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zabiegają władze miasta Tomaszowa Maz., obejmuje zakresem amoniakalną instalację chłodniczą oraz instalację elektryczną dla instalacji chłodniczej.

Modernizacja instalacji chłodniczej polegała będzie na zastąpieniu rozbudowanej instalacji amoniakalnej przez dwa kompaktowe agregaty wody lodowej oraz cztery wieże chłodnicze i układy pompowe. Obecnie istniejąca instalacja amoniakalna zostanie całkowicie zdemontowana i usunięta. Instalacja glikolowa mrożenia toru wraz z pompami nie będzie wymieniana, a jedynie ulegnie drobnym modyfikacjom w obrębie budynku. W ramach zadania nastąpi także modernizacja instalacji hydraulicznych oraz regulacja instalacji mrożenia płyty i toru.

Modernizacja instalacji elektrycznej zasilania urządzeń w ramach modernizacji i wymiany urządzeń chłodniczych dotyczyć będzie systemu automatyki maszynowni

Koszty realizacji zadania według kosztorysów inwestorskich 5 042 620,35 zł brutto.

www.tomaszow-maz.eu

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu