Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Liczne nieprawidłowości w Klubie Sportowym Lechia 1923. Nowy prezes nie może przejąć obowiązków po swoim poprzedniku

Liczne nieprawidłowości w Klubie Sportowym Lechia 1923. Nowy prezes nie może przejąć obowiązków po swoim poprzedniku
19 marca
15:22 2020

2 marca rezygnacje z funkcji prezesa KS Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki SA. złożył Tomasz Zdonek.

Tomasz Zdonek – były prezes KS Lechia 1923 Tomaszów Maz. SA.

4 marca Rada Nadzorcza rezygnacje przyjęła i powołała nowego prezesa, pana Grzegorza Glimasińskiego.

Grzegorz Glimasiński

W międzyczasie w spółce trwała kontrola, która wykazała liczne nieprawidłowości. Między innymi brak niezbędnej dokumentacji w skutek czego Glimsiński nie może w pełni przejąć obowiązków od byłego prezesa zarządu Tomasza Zdonka. Poniżej oświadczenie:

 

Szanowni Państwo,

 w związku z powołaniem mnie na prezesa Zarządu Spółki Lechia SA, informuję, że niemożliwe jest obecnie przejęcie w pełni obowiązków od byłego prezesa zarządu. Mimo próśb oraz zobowiązań nałożonych przez Radę Nadzorczą nie otrzymałem szeregu dokumentów, a co za tym idzie, nie mogę wypełnić przepisów wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.

 

Ze wstępnych ustaleń dokonanych przez delegowanych pracowników urzędu miasta oraz jednostek podległych wynika,  że poprzedni  Zarząd Spółki nie dopełnił obowiązków w poniższym zakresie:

 

1. Brak wprowadzenia regulaminu organizacyjnego,

2. Brak wprowadzenia regulaminu wynagradzania,

3. Brak wprowadzenia regulaminu Klubu Sportowego Lechia SA,

4. Brak regulaminu pracy zgodnie z kodeksem pracy,

5. Brak dokumentacji akt osobowych pracowników, jak również dokumentacji zawodników i trenerów,

6. Brak zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego wszystkich pracowników,   trenerów, z którymi zostały zawarte umowy (kontrakty),

7. Brak składania i rozliczenia miesięcznych deklaracji rozliczeniowych – ZUS,

8. Brak złożenia zgodnie z przepisami PIT-4R i PIT-11 do Urzędu Skarbowego oraz brak ich właściwego przekazania pracownikom, trenerom i zawodnikom,

9. Brak dokumentacji pracowniczej w tym:

  •  list obecności
  •  kart urlopowych
  •  ewidencji czasu pracy
  •  brak zakresów obowiązków
  •  brak badań lekarskich
  •  brak szkoleń bhp

10. Brak polis ubezpieczeniowych na dzień dzisiejszy pracowników, trenerów i zawodników,

11. Brak prawidłowej ewidencji księgowej, co uniemożliwia sporządzenie zakończenia roku obrotowego 2019 oraz sporządzenie sprawozdania finansowego. Brak sprawozdania z działalności zarządu spółki za rok 2019,

12. Brak deklaracji VAT i JPK oraz potwierdzeń UPO,

13. Brak prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

14. Brak terminowego regulowania zobowiązań, w tym zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, dostawcy energii, jednostek samorządowych oraz pracowników i trenerów i innych dostawców usługowych,

15. Brak procedur w zakresie księgowości,

16. Brak wyboru biegłego rewidenta,

17. Brak zamknięcia poszczególnych okresów rozliczeniowych Spółki

18. Brak prawidłowego rozliczenia i złożenia deklaracji VAT

19. Brak prawidłowego opisu dowodów księgowych: dekretacji na konta księgowe, sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzenia
do zapłaty, informacji o dyspozycji zapłaty.

20. Wykonywanie prac remontowych na terenie Spółki przez podmioty zewnętrzne bez właściwych umów.

 

To tylko część nieprawidłowości powstałych w Spółce ustalonych na dziś. Ze względu na brak dokumentów finansowych niemożliwe jest obecnie ustalenie faktycznego stanu zadłużenia Spółki. Brak powołania biegłego rewidenta i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 stanowi naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych.

Obecnie więc, w związku z ustaleniem wspomnianych wyżej nieprawidłowości, nie mam możliwości skutecznego i prawidłowego przejęcia obowiązków oraz prowadzenia bieżących spraw Spółki, mimo składanych deklaracji przez byłego prezesa, oraz księgowego od 5 marca 2020 r. nie otrzymałem opracowanych dokumentów finansowo-księgowych, w tym bilansów, deklaracji ZUS itp. Dlatego podjąłem decyzję o rezygnacji. 

Pozdrawiam, 

Grzegorz Glimasiński 


Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu