Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

List otwarty akademii i klubów sportowych do Prezydenta Tomaszowa

List otwarty akademii i klubów sportowych do Prezydenta Tomaszowa
08 maja
18:47 2020

List otwarty
do Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Marcina Witko

Szanowny Panie Prezydencie

W czasie pandemii COVID-19 obserwujemy liczne przejawy ludzkiej solidarności i wsparcia. Niestety ostatnie decyzje pracowników Urzędu Miasta mogą spowodować niechęć i wiele napięć wśród środowiska piłkarskiego w naszym mieście. Warto zauważyć, że do tej pory współpraca zarówno pomiędzy akademiami jak i trenerami układała się w sposób wzorowy.

W dniu 7.05.2020 r. dostaliśmy informacje, że nasze akademie nie zostały uwzględnione w harmonogramie boisk przy ul. Nowowiejskiej, w godzinach odpowiednich do treningu dzieci. A ilość godzin nam zaproponowanych nie jest w stanie zapewnić funkcjonowania w obecnych warunkach żadnemu z naszych klubów. Jest to dla nas ogromne zaskoczenie, ponieważ do tej pory wszelkie zmiany harmonogramu następowały na przełomie czerwca i lipca, czyli w przerwie między rozgrywkami i obowiązywały do 30 czerwca następnego roku. Jako stowarzyszenia sportowe zrzeszamy wspólnie ok. 320 zawodników. Podpisując umowy z rodzicami deklarujemy organizację zajęć na najbliższy rok. Usunięcie nas z harmonogramu bez wcześniejszych informacji oraz bez propozycji alternatywnego miejsca do treningu, uniemożliwia nam wywiązanie się z tej umowy.

Warto podkreślić, że korzystając z obiektów miejskich ponosimy koszty wynajmu i na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych zaległości. Chcielibyśmy prosić o informację, dlaczego nasi trenerzy zostali pozbawieni możliwości wykonywania swojej pracy, a nasi zawodnicy możliwości rozwoju swoich umiejętności? Warto podkreślić, że w tym trudnym szczególnie dla dzieci czasie, trening dałby im chociaż namiastkę normalnego życia, jakie mieli przed pandemią. Planując budżety z wyprzedzeniem, chcielibyśmy zapytać czy planowana jest w najbliższym czasie zmiana cennika wynajmu boisk dla tomaszowskich akademii?

Jeżeli powodem usunięcia nas z obiektu jest potrzeba zapewnienia obiektów zawodnikom KS 1923 Lechii Tomaszów Mazowiecki S.A., to prosimy, aby potrzeby naszych piłkarzy również były wzięte pod uwagę przez pracowników Urzędu Miasta. Żeby ułatwić Panu wyjście z tej niezręcznej sytuacji jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie na czas ograniczeń w treningach związanych z COVID-19. Skoro wszystkie obiekty przy ul. Nowowiejskiej (4 boiska) zostały przeznaczone na treningi dla zawodników Lechii, to my prosimy o przeznaczenie po 1 Kompleksie Boisk Orlik dla każdej z naszych akademii. Oczywiście każde ze stowarzyszeń będzie zobligowane do pilnowania zasad regulaminu przekazanego przez Ministerstwo Sportu. W przyszłości chcielibyśmy prosić o możliwość podpisywania umów z operatorem zarządzającym odnośnie wynajęcia boiska, umożliwi nam to pozyskanie zewnętrznych środków na funkcjonowanie akademii.

Sposób w jaki zostaliśmy potraktowani pokazuje, że nie jesteśmy traktowani przez Urząd Miasta poważnie. Mimo braku dotacji miejskich nie posiadamy żadnych zadłużeń . Prowadzimy zajęcia dla licznej grupy tomaszowskich dzieci i młodzieży. Nasi trenerzy legitymują się licencjami uprawniającymi ich do pracy z dziećmi. Posiadamy zespoły zgłoszone do rozgrywek ŁZPN, oraz występujemy w licznych turniejach zarówno ogólnopolskich jak i zagranicznych. Nasi wychowankowie są włączeni do pierwszej kadry zespołu grającego w PKO Ekstraklasie co pokazuje, że szkolenie w naszych klubach stoi na wysokim poziomie. Zależy nam na rozwoju piłki nożnej w Tomaszowie i chcemy wspólnie budować sukces tomaszowskiego sportu. Dlatego chcielibyśmy zaproponować wspólne konsultacje wszystkich tomaszowskich akademii, mające na celu poprawienie jakości szkolenia w naszym mieście i ustalenie wspólnych celów szkoleniowych. Chcielibyśmy się dowiedzieć czy Urząd Miasta planuje ustalić zasady podziału dotacji umożliwiające sprawiedliwe wsparcie ze środków miejskich dla wszystkich tomaszowskich akademii?

Mając na uwadze potrzeby naszych wychowanków i możliwość powrotu do realizowania naszych działań statutowych prosimy o jak najszybsze ustosunkowanie się do naszego pisma.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa