Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Już nie Eneris, a ZGWK odbierze nasze śmieci

Już nie Eneris, a ZGWK odbierze nasze śmieci
12 września
08:50 2019

Od 1 października odbiór odpadów komunalnych przejmuje Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej. Poza zupełnie nowymi pojazdami specjalistycznymi spełniającymi normy spalin EURO 6, generującymi mniej hałasu i trujących wyziewów, na naszych osiedlach w zabudowie wielolokalowej pojawi się pojemnik  koloru brązowego na odpady biodegradowalne.

Mieszkańcy powinni odczuć różnicę w jakości świadczonych usług – mówi Tomasz Surmański dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w tomaszowskim magistracie. – Po wybudowaniu instalacji gospodarki odpadami także i korzyści ekonomiczne – dodaje.  – Spółka przeprowadziła przetargi na dostawę siedmiu nowych pojazdów do odbioru i transportu odpadów komunalnych, dostawę pojemników, kontenerów i worków na odpady oraz zakup oprogramowania i urządzeń służących do monitorowania pojazdów realizujących odbiór odpadów na terenie miasta. Wartość inwestycji, na które zostały już podpisane umowy z wykonawcami przekracza kwotę 5 500 000,00 zł. Ponadto w związku z przejęciem nowego zadania Spółka zatrudni docelowo od 1 października blisko 25 pracowników. Podejmowane są również działania organizacyjno-prawne związane z przygotowaniem inwestycji dotyczących gospodarki odpadów komunalnych we własnym zakresie. Spółka prowadzi jednocześnie działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji. Podejmujemy także działania edukacyjno-informacyjne wpisujące się w program ochrony środowiska prowadzony przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – mówi Maria Chilińska prezes ZGWiK.

1 października zmianie ulegnie lokalizacja PSZOKa, będzie on prowadzony samodzielnie przez Gminę MIASTO Tomaszów Mazowiecki przy ulicy Warszawskiej 119 ( na terenie ZDIUM). Podobnie jak w latach poprzednich do POSZKA będzie można oddawać w zamian za uiszczoną opłatę tzw. odpady problemowe, takie jak: gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczne czy zużyte opony. PSZOK będzie dostępny dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 – 15.

Kolejną propozycją dla mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami będzie także zmiana systemu odbioru odpadów biodegradowalnych. Począwszy od 1 października br. Bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane będą z terenu zamieszkałych nieruchomości w każdej ilości z częstotliwością:

od 1 kwietnia do 31 października:

    raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej;
    co najmniej raz w tygodniu z budynków wielolokalowych.

od 1 listopada do 31 marca:

    raz na miesiąc z zabudowy jednorodzinnej;
    co najmniej raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych.

Od 1  stycznia 2020 roku będziemy odbierać oddzielnie frakcje popiołu z częstotliwością odpowiednio:  raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej oraz co najmniej raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych. – W związku z powyższym w zabudowie wielolokalowej pojawią się odpowiednie pojemniki koloru szarego z napisem „popiół” oraz w zabudowie jednorodzinnej odpowiednio wzmocnione worki – tłumaczy Tomasz Surmański. Pamiętać trzeba aby umieszczać w nich schłodzony popiół w celu uniknięcia zagrożenia pożarowego.

Gdzie wyrzucać śmieci?

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
Już wkrótce do wszystkich mieszkańców trafią nowe harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać:Nie należy wrzucać:
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojachnakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnychplastikowe opakowania po produktach spożywczychopakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.plastikowe torby, worki, reklamówki, inne foliealuminiowe puszki po napojach i sokachpuszki po konserwachfolię aluminiowąmetale kolorowekapsle, zakrętki od słoikówbutelek i pojemników z zawartościąplastikowych zabawekopakowań po lekach i zużytych artykułów medycznychopakowań po olejach silnikowychczęści samochodowychzużytych baterii i akumulatorówpuszek i pojemników po farbach i lakierachzużytego sprzętu elektronicznego i AG
   

PAPIER

Należy wrzucać:Nie należy wrzucać:
opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)katalogi, ulotki, prospektygazety i czasopismapapier szkolny i biurowy, zadrukowane kartkizeszyty i książkipapier pakowytorby i worki papieroweręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznychpapieru lakierowanego i powleczonego foliąpapieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonegokartonów po mleku i napojachpapierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanychtapetpieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznychzatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowychubrań

SZKŁO

Należy wrzucać:Nie należy wrzucać:
Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształówSzkła okularowegoSzkła żaroodpornegoZniczy z zawartością woskuŻarówek i świetlówekReflektorówOpakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowychLusterSzyb okiennych i zbrojonychMonitorów i lamp telewizyjnychTermometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucaćNie należy wrzucać
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)gałęzie drzew i krzewówskoszoną trawę, liście, kwiatytrociny i korę drzewniezaimpregnowane drewnoresztki jedzeniakości zwierzątoleju jadalnegoodchodów zwierzątpopiołu z węgla kamiennegolekówdrewna impregnowanegopłyt wiórowych i pilśniowych MDFziemi i kamieniinnych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

6 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednym z celów nowych przepisów ma być zwiększenie motywacji mieszkańców do segregowania odpadów, która stanie się obowiązkiem każdego mieszkańca. Samorządy na dostosowanie się do nowego stanu prawnego mają 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu